ردیف عنوان تاریخ برگزاری مدرس
1 وبینار روش تحقیق (1) 28 فروردین ماه  دکتر مهدی رنجبران
2 وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شركت های دانش بنیان و خلاق 11 اردیبهشت ماه  دکتر مجید حقیقی
3 وبینار ایده پردازی و روش ثبت آن در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی 2 خرداد ماه دکتر حمید کاریاب 
مهندس محمد علی قربانپور
4 وبینار اطلاع یابی و روش های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی 27 تیر ماه  دکتر شهرزاد غلامی
5 وبینار آنلاین اخلاق در پژوهش های زیست پزشكی دانشگاه 5 مرداد ماه  دکتر احسان شمسی گوشکی
6 وبینار استاندارد سازی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی 15 شهریور ماه  دکتر شهرام دارابی
7 وبینار آشنایی با تکنیک های راه اندازی کسب و کارهای حوزه 27 و 28 شهریور ماه  دکتر ابوالفضل صلواتی زاده
8 وبینار اصول و ملاحظات اخلاقی در مطالعات كارآزمایی بالینی دانشگاه 10مهر ماه دکتر احسان شمسی گوشکی
9 وبینار آشنایی با دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و گرنت های مرتبط با آن 18 آبان ماه  دکتر حمید کاریاب
دکترسعید احمدی
10 کارگاه آموزش تئوری و عملی تکنیک PCR و الکتروفورز 1و 2 آذر ماه  دکتر بابک پاک بین
خانم خدیجه طاهرخانی
خانم سودابه شعبانی
11 کارگاه آموزش تئوری و عملی میکروب شناسی مواد غذایی 1 دی ماه  دکتر بابک پاک بین 
خانم سمانه اله یاری
12 وبینار راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی 22 دی ماه  دکتر زینب علی مرادی
13 وبینار آشنایی با کد های مصوب اخلاق 27 دی ماه  دکتر نسیم بهرامی
14 وبینار اصول و ملاحظات اخلاقی در مطالعات کار آزمایی بالینی 4 بهمن ماه  دکتر حسین خادم حقیقیان
15 وبینار اصول و مبانی کار باحیوانات آزمایشگاهی 11 بهمن ماه  دکتر شهرام دارابی
16 وبینار نقش عوامل اجتماعی در سلامت 19 بهمن ماه  دکتر زینب علی مرادی
17 سلسله وبینارهای ریجستری بیماری ها و پیامد های سلامت   دکتر اردشیر علی زاده 
دکتر سولماز فرخ زاد
دکتر شهرزاد غلامی

 6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0