رسالت:
 مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدف ارائه خدمات یکپارچه و ساختارمند به اعضاء محترم هیئت علمی، محققین، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه در حوزه دستیابی به منابع اطلاعات و اطلاعات با کیفیت و معتبر در اسرع وقت و با آسان ترین شیوه ایجاد شده است. این مدیریت با ارائه رهنمودهای کاربردی و عملیاتی در زمینه جستجو و بازیابی و کاربست اطلاعات از پایگاه های علمی، خرید منابع و تدوین سیاست های  خدمات رسانی کتابخانه ها تابعه دانشگاه، نیاز سنجی اطلاعاتی و برگزاری کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان و نیز  برگزاری همایش های پژوهش محور در جهت اعتلای جایگاه تحقیقاتی دانشگاه اهتمام می ورزد.  همکاری در بررسی و تدوین خط­مشی و سیاست‌های کلی اطلاع رسانی پزشکی، راه اندازی و بروزرسانی سامانه‌های جامع اطلاعات مقالات، پایان نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی تعامل و همکاری با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت متبوع، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تامین منابع و بانک‌های الکترونیک اطلاعاتی مورد نیاز اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان حوزه سلامت و پایش برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برخی از مهمترین فعالیت ها و وظایف این دپارتمان می باشد.


مأموریت ها:

1.    تأمین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی والکترونیکی به‌ویژه پایگاه‌های اطلاعاتی در قالب کنسرسیوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2.   آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده‌ای و بیمارستانی از طریق برگزاری کارگاه‌های کتابدار بالینی و پژوهشی و افزایش سواد اطلاعاتی.
3.    ارائه خدمات مرجع و اطلاع رسانی به حمایت از عملکرد بالینی، تحقیق  و آموزش پزشکی،
4.    انجام مداخلات لازم جهت استقرار کتابدار بالینی در مراکز درمانی.
5.    انجام مداخلات لازم جهت استقرار کتابدار متخصص در مراکز آموزشی.
6.     رصد و حمایت و هدایت ساختارمند بروندادهای پژوهشی به‌صورت کتاب، مقاله، پایان‌نامه و سنجش کمی و کیفی تولیدات علمی منتشرشده
7.    برقراری ارتباطات علمی و ارائه خدمت به طور موثر در تمام سطوح از مشتریان کتابخانه ها، استادان، محققان، پزشکان، دانشجویان، کارکنان بهداشت و درمان ،پژوهشگران، مدیران و کارکنان سیستم مراقبت ها بهداشتی و درمانی
8.    ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات قبل از چاپ و نشر کتاب‌های دانشگاهی
9.     بهینه سازی مجموعه کتابخانه های تابعه دانشگاه و ارتقاء خدمات رسانی آنها به مراجعین
10.    به‌روزرسانی  محتوای علمی و پژوهشی وب‌سایت های تابعه معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0