دكتر احمد نیك پی به عنوان عضو كمیته تخصصی بررسی طرحهای اثرگذار در حیطه فناوری منصوب شد
در ابلاغی از سوی سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دكتر احمد نیك پی به عنوان عضو كمیته تخصصی بررسی طرحهای اثرگذار در حیطه فناوری منصوب شد  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 
مرحله پیگیری مركز كوهورت سلامت كاركنان آغاز شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ 
صفحه1از41234.بعدي.برو • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg

   


 • مهر11.jpg
 • هفته دفاع مقدس
 • رحلت پیامبر
 • شهادت امام رضا
 • هپاتیت

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0