برای دریافت حق تألیف چاپ مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر چه باید کرد؟
حق الزحمه طرح ها در سطوح مختلف چه میزان است؟ از کجا قابل دسترسی است؟
فرم درخواست هزینه آزمایش و وسایل استفاده شده در اجرای طرح تحقیقاتی در کجای وب قرار دارد؟
روند دریافت گواهی همکار طرح تحقیقاتی چگونه است و از کجا باید اقدام کرد؟
فرم خالی پروپوزال طرح تحقیقاتی در کجای وب معاونت پژوهشی قرار دارد؟
سقف هزینه کلی پایان نامه ارشد، دستیاری، دانشجویی چه میزان است؟
برای اینکه عناوین طرح تحقیقاتی ام تکراری نباشد چه کار باید کرد؟
هر عضو هیأت علمی همزمان چند طرح تحقیقاتی را می تواند اجرا کند؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 


ارسال مقاله به دفتر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین چگونه صورت می گیرد؟
نحوه گرفتن اعلام وصول مقاله چگونه است؟
چه مدت طول می کشد تا پذیرش مقاله صادر شود؟
شرایط مقاله های مروری چگونه است؟
حجم چکیده در مقاله ها به چه صورتی است؟
مراجع باید طبق چه سیستمی نوشته شود؟
حجم مقاله باید چند صفحه باشد؟
در ارتباط با مقاله های کارآزمایی بالینی چه اقداماتی لازم است ؟
درصورت فراموش کردن نام کاربری و رمز عبور در سایت مجله علمی چه باید کرد؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0