انواع طرح های تحقیقاتی:

 • طرح های تحقیقاتی هیأت علمی
 • طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنعت و مشترک با سایر مؤسسه ها

شرایط کلی ارائه طرح های تحقیقاتی:

 • اعضای هیأت علمی باید طرح های خود را در قالب پرسشنامه طرح تحقیقاتی هیأت علمی (نمونه پروپوزال1، فایل word در پایین صفحه) تکمیل و به شورای پژوهشی دانشکده/ مرکز تحقیقات محل خدمت خود ارائه نمایند. طرح‌های تحقیقاتی هیأت علمی می‌توانند گسترده و جامع باشند و چندین پایان نامه را پوشش دهند که مجری محترم باید طی نامه‌ای که به تأیید معاونت آموزشی/ تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه رسیده باشد عنوان همه پایان نامه‌ها را به معاونت پژوهشی اعلام نماید. بدیهی است هزینه‌های پرسنلی مربوط به پایان نامه که واحد درسی برای اساتید راهنما، مشاور و غیره محسوب می‌شود باید از هزینه کل طرح کسر گردد و طرح تمام مراحل داوری را طبق روال معمول طی نماید.
 • اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در صورت تمایل به انجام طرح های تحقیقاتی مداخله ای (غیر بالینی) در قالب پرسشنامه HSR به سایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت مراجعه نمایند. 
 • منظور از طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با صنعت یا طرح‌های تحقیقاتی با سایر مؤسسه های خارج از دانشگاه، تمام طرح‌های تحقیقاتی مشترک یا غیر مشترک با سازمان‌های دولتی یا خصوصی است که به عقد قرارداد منجر شده باشد. در اینگونه موارد اعضای هیأت علمی می‌توانند شخصاً یا با هماهنگی معاونت پژوهشی قرارداد انجام طرح پژوهشی انعقاد نمایند و یک نسخه از پرسشنامه طرح و قرارداد آن را جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی ارائه دهند. بدیهی است این گونه طرح‌ها به شرطی جزء فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی محسوب خواهد شد که قرارداد در شورای پژوهشی مطرح شده باشد. این طرح‌ها دارای تفاهم نامه‌ای هستند که میزان بهره برداری از نتایج طرح را مشخص می‌کند.
 • دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی در صورت تمایل به اجرای طرح یا پایان نامه تحقیقاتی به سایت کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.
 • پرسشنامه طرح تحقیقاتی باید به طور کامل و بدون هرگونه تغییر در اصل پرسشنامه تکمیل، تایپ و امضا شده باشد، مراجع براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده درمتن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن پروپوزال قید شود و فرم جمع آوری اطلاعات و رضایت نامه کتبی آگاهانه در صورت لزوم و ... ضمیمه باشد.
 • سقف بودجه تحقیقاتی برای اعضای محترم هیأت علمی با توجه به مرتبه علمی آن‌ها به شرح زیر می‌باشد. البته به شرط این‌که محقق طرح معوقه نداشته باشد. بدیهی است این سقف از نظر تعداد و بودجه مربوط به طرح‌های در دست اجرای محقق در یک مقطع زمانی است و اساتید محترم می‌توانند پس از خاتمه طرح در دست اجرا، طرح بعدی را با رعایت سقف مصوب ارایه نمایند.

 

 • استاد    6 طرح تحقیقاتی    با حداکثر 75 میلیون تومان بودجه
 • دانشیار    4 طرح تحقیقاتی    با حداکثر 50 میلیون تومان بودجه
 • استادیار    3 طرح تحقیقاتی    با حداکثر 30 میلیون تومان بودجه
 • مربی    2 طرح تحقیقاتی    با حداکثر 15 میلیون تومان بودجه

 
تبصره 1: طرح‌های استانی و ملی جداگانه تصمیم گیری خواهند شد.
تبصره 2: اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه می‌توانند با رعایت سقف بودجه مصوب 1 طرح تحقیقاتی بیش‌تر داشته باشند.
تبصره 3: مراکز و دانشکده‌ها باید در تصویب طرح‌ها، حد نصاب طرح‌های در دست اجرای فرد را از نظر تعداد و بودجه رعایت نمایند و به گونه ای برنامه ریزی فرمایند که زمینه تحقیقاتی هر عضو هیأت علمی مشخص شود.

 • مجریان باید گزارش پیشرفت طرح خود را بر اساس طول مدت اجرای طرح در سه مرحله (نمونه فرم گزارش پیشرفت2) و گزارش نهایی را یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد به همراه تأییدیه ناظر طرح به صورت تایپ شده به شورای مربوطه ارائه نمایند (نمونه فرم تأیید ناظر3).
 • ناظر باید بر تمام مراحل اجرای طرح، به خصوص رعایت اصول اخلاقی نظارت کامل داشته باشد.
 • اعلام میزان ساعت فعالیت پژوهشی بر اساس درصد پیشرفت طرح در دست اجرا یا طرح‌های خاتمه یافته و همچنین تقسیم ساعات کار پژوهشی به نسبت مجریان طرح، صرفاً طبق پروپوزال به وسیله فرم مربوطه4 توسط ناظر گواهی می‌گردد و معاونت پژوهشی دانشگاه پس از بررسی، اعلام نظر می‌نماید. توضیح این که اعضای هیأت علمی که کسری واحد آموزشی دارند و مشمول ساعات پژوهشی می‌شوند، پس از خاتمه طرح مشمول 30 درصد پژوهشی افزایش حق تمام وقتی از محل این گونه طرح ها نمی‌شوند. در ضمن طرح‌های مذکور مشمول ردیف 5 بند 6 آیین نامه تمام وقتی اعضای هیأت علمی مصوب 27/1/92 نمی‌شوند.
 • در مواردی که مجری طرح تحقیقاتی، مقاله/ مقالات چاپ شده منتج از طرح به تعداد مذکور در فرم قرارداد انجام طرح تحقیقاتی ارائه نماید، نیازی به گزارش نهایی نمی‌باشد(ناظر طرح تحقیقاتی باید تأیید کند که مقالات منتج از طرح تحقیقاتی اهداف کلی طرح را پوشش داده اند).
 • در مواردی که مقاله چاپ/ پذیرش شده منتج از طرح وجود ندارد، گزارش نهایی به همراه برگه اعلام وصول مقاله به شرح زیر لازم می‌باشد. بدیهی است در مورد خاتمه اینگونه طرحها،شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم خواهد گرفت.  
 • گزارش نهایی باید شامل جلد، صفحه فهرست مطالب، چکیده ساختاری، مقدمه، اهداف، مواد و روش‌ها، – یافته‌ها، بحث و نتیجه گیری (پیشنهادها) و مراجع باشد. مراجع باید براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده در متن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن گزارش قید شود.
 • گزارش نهایی طرح های مداخله ای باید شامل ارزشیابی مداخله نیز باشد.

مراحل اجرایی:

 • بررسی اولیه توسط کارشناسان و داوران
 • مطرح شدن در شورای مربوطه
 • ابلاغ نظر شورا به مجریان در صورت نیاز به اصلاح
 • طرح در شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در صورت لزوم
 • ارجاع به شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تصویب
 • عقد قرارداد پژوهشی
 • پرداخت هزینه وسایل و آزمایش ها طبق پروپوزال مصوب و در صورت تأیید ناظر طرح (نمونه فرم درخواست هزینه های مواد و وسایل طرح5
 • پرداخت هزینه پرسنلی (طرح های پرسشنامه ای)طبق پروپوزال مصوب و در صورت تأیید ناظر طرح (نمونه فرم درخواست هزینه پرسنلی6)
 • ارائه گزارش نهایی به همراه مقالات چاپ شده منتج از طرح و فایل چکیده کامل فارسی حاصل از طرح. گزارش نهایی پس از تأیید ناظر، چهار مرحله اول را طی می‌نماید و در صورت تصویب، طرح خاتمه یافته اعلام و مابقی بودجه مصوب پرداخت می شود (فرم درخواست باقیمانده بودجه طرح7)
 • رعایت موازین اخلاقی در پژوهش الزامی است و مجریان باید حتماً قبل از اجرای طرح های تحقیقاتی، اصول اخلاقی را مورد توجه قرار دهند(سایت کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه).

حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی:
عطف به بند بیست و شش مصوبه سومین جلسه هیأت محترم امنای دانشگاه مورخ 90/10/02 یک پنجاهم حقوق شامل دو بند ردیف اول حکم (حقوق و فوق العاده مخصوص) برای هر ساعت تحقیق.

حق الزحمه تحقیقاتی اعضای غیر هیأت علمی :

 • کارشناسی: 25000 ریال
 • کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای: 30000 ریال
 • PhD، تخصص و فوق تخصص: 35000 ریال


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0