نام و نام خانوادگی: دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی                                                          

محل تحصیل : 

رشته تحصیلی: متخصص روانپزشکی

 خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه پژوهان

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه علم سنجی

 شرح وظایف

پست الکترونیک: 

 ساعات ملاقات با دانشجویان:

شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 33330534

پست الکترونیک دفترریاست:    Qmsd@qums.ac.ir

فرم درخواست ملاقات ریس دانشکده 

نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0