نام و نام خانوادگی: دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی                                                          

محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تهران

رشته تحصیلی: متخصص روانپزشکی

 خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه پژوهان

   خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه علم سنجی

  شرح وظایف

   پست الکترونیک: ahsjavadi@qums.ac.ir

    شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 33330534

    پست الکترونیک دفترریاست:    Qmsd@qums.ac.ir

   فرم درخواست ملاقات ریس دانشکده 

 پیگیری فرم درخواست ملاقات رییس دانشکده

   نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین-دانشکده پزشکی -طبقه اول انتهای راهرو سمت راست

dr hajiseyed javadi.jpg

 

 

 

 

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0