نام و نام خانوادگی: دکترامیرمحمد کاظمی فر

محل تحصیل :  دانشگاه علوم پزشکی تهران

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی قانونی

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه پژوهان

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه علم سنجی

 شرح وظایف

پست الکترونیک:  amkazemifar@qums.ac.ir  

 ساعات ملاقات با دانشجویان: سه شنبه ها 12-10  

شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 33336001-3103

پست الکترونیک دفترریاست:    Qmsd@qums.ac.ir

فرم درخواست ملاقات ریس دانشکده 

نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه 
  دوم انتهای راهرو سمت راست

 

 

 

 

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0