نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی تلفن داخلی پست الکترونیک شرح وظایف
خانم بتول امینی مدیر امور مالی حسابداری -کارشناسی 3120 medicine@qums.ac.ir
خانم حمیده محمدی حسابدار حسابداری-کارشناسی 3121 medicine@qums.ac.ir
خانم زینب میر حسینی حسابدار حسابداری-کارشناسی 3121 medicine@qums.ac.ir

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0