نام و نام خانوادگی :  دکتر زهره يزدي

محل تحصیل : دانشگاه تهران

رشته تحصیلی : طب کار - دانشیار

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه پژوهان

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه علم سنجی

 شرح وظایف

پست الکترونیک:  zyazdi@qums.ac.ir  

 ساعات ملاقات با دانشجویان: سه شنبه ها 12-10  

شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 33336001-3100

پست الکترونیک دفترریاست:    Qmsd@qums.ac.ir

فرم درخواست ملاقات  معاون آموزشی دانشکده

پیگیری درخواست ملاقات

نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید  بابایی- طبقه دوم انتهای راهرو سمت راست

 

 

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0