نام و نام خانوادگی :  دکتر بنفشه آراد

محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی تهران

رشته تحصیلی : فوق تخصص کلیه کودکان

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه پژوهان

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه علم سنجی

 شرح وظایف

پست الکترونیک:  b.arad@qums.ac.ir  

 ساعات ملاقات با دانشجویان: سه شنبه ها 12-10  

شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 33336001-3103

پست الکترونیک دفترریاست:    Qmsd@qums.ac.ir

فرم درخواست ملاقات  معاون آموزشی دانشکده

پیگیری درخواست ملاقات

نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید  بابایی- طبقه دوم انتهای راهرو سمت راست

 

 

 

 

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0