ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع كارشناسی ارشد آغازشد
کد خبر : ۱۷۸۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
۱۳:۳۸
جلسه دفاع آراد منشی زاده دانشجوی رشته پزشكی برگزار شد
کد خبر : ۱۷۷۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
۰۹:۰۱
جلسه بررسی اجرای طرح كمك استادی Teacher Assistance (TA)دانشجویان برگزار شد
کد خبر : ۱۷۷۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 
۱۴:۲۳
جلسه دفاع سحر رحمانی دانشجوی كارشناسی ارشد انگل شناسی برگزار شد
کد خبر : ۱۷۷۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 
۱۴:۰۵
جلسه دفاع دانشجویان كارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی برگزار شد
کد خبر : ۱۷۷۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 
۱۴:۰۴
جلسه شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده پزشكی برگزار شد
کد خبر : ۱۷۷۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 
۱۴:۴۹
ارائه خدمات رفاهی اقامتی به اعضای هیات علمی در شیراز و ایرانشهر
کد خبر : ۱۷۶۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ 
۱۳:۲۷
فراخوان پذیرش دانشجو در رشته یادگیری الكترونیكی
کد خبر : ۱۷۶۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ 
۰۸:۱۴
جلسه كمیته دانشجویی برگزار شد
کد خبر : ۱۷۶۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
۰۸:۲۱
صفحه1از512345.بعدي.برو

8888.jpg


   


      


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0