نام و نام خانوادگی :   دکتر حسين پيري

محل تحصیل :  دانشگاه علوم پزشكي همدان

رشته تحصیلی : دكتراي تخصصي (Ph.D) بيوشيمي باليني

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه پژوهان

خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سامانه علم سنجی

 شرح وظایف

پست الکترونیک:   hpiri@qums.ac.ir   

 ساعات ملاقات با دانشجویان: همه روزه ساعت 11 الي 12 

 نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول

 

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0