نام و نام خانوادگی : ناهید ذوالقدر
 مدرک تحصیلی:  دیپلم
 شماره تماس :  7-33336001 -028  داخلی: 3100
 پست الکترونیک دفتر ریاست:Qmsd@qums.ac.ir 
  شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول انتهای راهرو سمت راست

 

miss zolghadr.jpg

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0