مهسا جفت یار

کارشناسی بهداشت عمومی

33357039- 2666

شرح وظایف:

 • بررسی علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه و ارائه گزارشات مرتبط با برنامه استراتژیک
 • شناسایی و معرفی مقالات پُرارجاع دانشگاه و معرفی عوامل مؤثر بر ارجاع زیاد به مقالات
 • تعیین درصد تأثیر براي اساتید و محققان شاغل در دانشگاه و اعلام افراد برتر
 • تهیه و تنظیم فهرست مقالات انتشار یافته دانشگاه براساس موازین موجود 
 • بررسی شاخص h دانشگاه و شناسایی مقالات با افزایش تعداد ارجاعات
 • اطلاع ­رسانی و بررسی تنوع در آدرس­ دهی مقالات و نظارت بر آدرس استاندارد در تولیدات علمی دانشگاه 
 • بررسی و اطلاع­ رسانی استانداردهاي تولیدات علمی و ارائه مشاوره شاخص­ هاي ارزیابی مجلات به محققان و اساتید
 • شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه با هدف ارائه راهکارهاي لازم کیفی و کمی برای بهبود تولیدات علمی
 • ارزیابی، محاسبه و انجام امور مربوط به پرداخت حق­ التألیف مقالات منتشر شده در مجلات

ساره جلالی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (منابع اطلاعاتی)

 2688

شرح وظایف:

 • پشتیبانی نرم افزاري، سخت افزاري و آنتی ویروس کلیه سیستم هاي کامپیوتري حوزه ستاد معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه و مراکز تابعه
 • انجام امور مربوط به پورتال کتابخانه هاي مرکزي و دیجیتال
 • انجام امور مربوط به پورتال هاي علم سنجی، مدیریت انتشارات و بانک هاي اطلاعاتی علوم پزشکی
 • انجام امور مربوط به پورتال در مرکز رشد فناوري هاي زیست پزشکی Atisu
 • ارزیابی برنامه عملیاتی مراکز تحقیقاتی و کتابخانه ها

آیسا ملکی

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

a.maleki@qums.ac.ir

 33357039 - 2654

شرح وظایف: 

 • انجام امور اداری گروه اطلاع رسانی پزشکی با کتابخانه های تابعه دانشگاه و دریافت گزارشات مستمر کاری از کتابخانه های تابعه
 • بررسی و معرفي پایگاه های علمی مفید و یا معرفی شده از طریق شرکتهای فعال در این حوزه
 • کنترل دسترسی به بانکهای اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال پزشکی و جستجوی مقالات و راهنمایی جهت جستجو در کتابخانه دیجیتال 
 • برقراری ارتباط با مراکز اطلاع‌رسانی داخل و خارج کشور به‌منظور تبادل اطلاعات علمی و فنی
 • اطلاع رسانی دسترسی آزمایشی و دائمی پایگاهها از طریق اتوماسیون و ایمیل و دریافت بازخورد و نظرات کاربران، نیز رسیدگی و رفع مشکلات موجود و کنترل دسترسی به بانکهای اطلاعاتی موجود
 • هماهنگی امور مربوطه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های تابعه دانشکده‌ای و بیمارستانی و نیز برنامه ریزی همایشهای داخلی، و منطقه ای.... در حوزه اطلاع رسانی پزشکی
 • اطلاع رسانی از طریق ایمیل و شبکه های علمی- اجتماعی  برای تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان در خصوص گزارش ها و اخبار علمی
 • هماهنگی، نظارت بر انجام برنامه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع رسانی واحدهای تابعه مربوطه
 • بروز نگهداري پورتال کتابخانۀ مرکزی  و صفحة اينترنتي مربوط به پایگاههای اطلاعاتی؛
 • نظارت وکنترل متمرکز سرور و نرم افزار کتابخانه
 • تهیه بروشورهای آموزشی به منظور آگاه کردن مراجعین از منابع و خدمات کتابخانه مرکزی
 • تهیه فایلهای راهنمای آموزشی و نحوه استفاده از پایگاههای اطلاعاتی
 • همکاری و هماهنگی جهت همکاری‌های اطلاع‌رسانی و بین‌کتابخانه‌ای با مراکز تابعه
 • ارائه مشاوره درخصوص ارائه مقالات محققین به نشریات علمی معتبر

مریم امینی

کارشناسی ارشد شیمی آلی
m.amini@qums.ac.ir
 33357039 - 2653

شرح وظایف: 

 • پذیرش آثار بررسی و برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات و طرح در شورای تالیف و ترجمه 
 • اعلام مصوبات شورا به کلیه گروه های هدف در دانشگاه از طریق وب سایت و یا نامه های اداری
 • ارجاع شکایات دریافت شده به کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی در زمینه چاپ و نشر کتاب
 • محاسبه و اعلام امتیازات نهایی ارزیابی شده در جلسات تالیف و ترجمه به متقاضیان
 • دریافت استعلامات انتشار کتب ترجمه و اخذ مجوزهای لازم جهت چاپ آنها
 • پیگیری داوری و اخذ مجوزهای لازم جهت چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه
 • اخذ مجوزنشر برای هر کتاب در دست چاپ از سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • اخذ شابک از خانه کتاب و اخذ فیپا برای هر کتاب از کتابخانه ملی
 • مشاوره کارشناسی و پیگیری امور مربوطه در خصوص ابعاد فنی و صفحه بندی و ویراستاری قبل از چاپ
 • اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبادله و اهدا کتب منتشره دانشگاه
 • ارائه گزارشات عملکردی و مالی سالیانه به شورادرپایان هر سال مالی و انجام پایش فعالیت های برنامه عملیاتی فصلی وزارت 
 • تکمیل و بروزرسانی اطلاعات وب سایت انتشارات و سامانه وزراتی مدیریت انتشارات دانشگاه ها ( مداد ) 
 • تهیه فایل های راهنمای آموزشی و نحوه استفاده از پایگاههای اطلاعاتی
 • همکاری با سایر موسسات انتشاراتی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور مبادله کتاب

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0