شرایط عمومی وام گیرندگان

 

1-   دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شوون دانشجویی

2-      دارا بودن اولویت نیاز مالی

3-      ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد نیاز طبق مقررات آموزش

4-    ثبت نام در پرتال تسهیلات دانشجویی ،فرهنگی

 

 مدارک مورد نیاز

 

1-     تصویر شناسنامه و کارت ملی دانشجو

2-     عکس دو قطعه

3-     تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه پدر یا سرپرست ( برای دانشجویان مجرد )

4-     تصویر شناسنامه همسر ( جهت دانشجویان متاهل )

5-     تصویر صفحات 1تا5 عقدنامه برای دانشجویان متاهل

6-   سپردن تعهدنامه محضری مخصوص صندوق رفاه وزارت بهداشت و درمان که متن آن در اختیار دانشجو قرار می گیرد. تعهدنامه مذکور باید در یکی از دفاتر ثبت اسناد و با حضور یکنفر ضامن به ثبت برسد. (ارائه یک تعهدنامه محضری جهت استفاده از انواع وامها کافی است.)

( شرایط ضامن : کارمند رسمی ، پیمانی ، بازنشسته و یا شغل آزاد دارای پروانه کسب معتبر )

7-     تصویر حکم کارگزینی و یا پروانه کسب ضامن

 

     مراحل استفاده از تسهیلات وام خرید کالا

 

وام خرید کالا به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های وسایل آموزشی و کمک آموزشی به دانشجویان شاغل به تحصیل حداکثر به مبلغ 000/500/2 ریال  و دستیاران حداکثر 000/000/6 ریال به صورت اعتبار خرید از فروشگاه اینترنتی صندوق رفاه پرداخت می گردد وام خرید به صورت نقدی به حساب دانشجویان واریز نمی گردد.

لیست کالاها در سایت صندوق رفاه به آدرس www.srd.irبخش سرمایه گذاری و سایت تجارت الکترونیک به آدرسwww.eshop.srd.irقابل رویت می باشد.

دانشجویان پس از اعلام اداره رفاه مبنی برزمان ثبت نام و رویت کالا  می بایست در پرتال تسهیلات دانشجویی ثبت نام  و فرم مربوطه را که در سایت درج گردیده تکمیل و حضوری به اداره رفاه تحویل نمایند پس از آن واحدسرمایه گذاری صندوق رفاه به آدرس ایمیل و یا شماره همراه دانشجو کد جهت انتخاب کالا را اعلام می نماید که دانشجو موظف است حداکثر ظرف یک هفته کالای مورد نیاز را انتخاب نماید.

 

این وام به دانشجویان روزانه پذیرفته شده کنـکور سراسری داخل کشور پرداخت می شود. در ضمن دانشجویان میهمان فقط میتوانند از دانشگاه مبدا وام دریافت نمایند.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0