معرفی مدیریت تعالی فرهنگی
مدیریت تعالی فرهنگی شامل سه اداره امور فرهنگی ، فوق برنامه و قرآن عترت درراستای حفظ و اشاعه ارزش های اسلامی ملی فعالیت های متنوعی را مدیریت و اجرا می نماید .
فعالیت های دانشجویی در مدیریت تعالی فرهنگی در قالب کانون ها و تشکل های دانشجویی و رابطین فرهنگی در محیط های خوابگاهی ، بیمارستانی و مجتمع پردیس ساماندهی می­شود .
این فعالیت ها، اردوها ، نشریات دانشجویی کلاس ها و کارگاههای فرهنگی مذهبی و فوق برنامه همایش ها ، نمایشگاهها ، فضا سازی، مسابقات ، جشنواره های فرهنگی هنری ، کرسی های آزاد اندیشی ، انجام پژوهش های فرهنگی و فعالیت های سایبری را شامل می شود .
بطور کلی وظایف مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
·         برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
·         نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه
·         برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
·         اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع
·         پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه
·         حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی
·         ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری
·         فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی جامعه تلطیف وسالم سازی روابط عمومی میان اساتید ،دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر از 1 امکانات فرهنگی وهنری
 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0