رسول اکرم(ص) : برانگیخته شدم تا بزرگواری های اخلاقی را تمام نمایم.
   

  کارکنان معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه : با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و در راستای سیاستهای کلان و سند چشم انداز وزارت متبوع و دانشگاه ارائه خدمات به دانشجویان و کارکنان را سرلوحه امور خود قرار داده و می دهند.

  کارکنان معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه :با رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی، مسوولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف آماده پذیرش مراجعین در کلیه واحدهای زیر مجموعه می باشند.

  کارکنان معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه : باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعین از مهمترین مسوولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه مراجعین در فرآیند ارائه خدمات می نمایند. 

  کارکنان معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه : انجام امور محوله را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز مراجعین را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

   

  کارکنان معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه : خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز مراجعین را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

   

  کارکنان معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه : استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادهای مراجعین در کلیه امور معاونت را پذیرا بوده و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده می نمایند.


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0