ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

24/10/1401

چلو کباب  +دوغ

-

ماکارونی+سالاد

ناگت مرغ +سالاد

-

یکشنبه

25/10/1401

قیمه نثار +ماست+میوه

-

چلو خورشت قورمه سبزی + ماست+ژله

-

نان +شیر +پنير

دوشنبه

26/10/1401

جوجه تیکه ماستی+ دوغ

-

لوبیا پلو+ ماست+میوه

سالاد الویه +ماست +میوه

نان +خامه عسل

سه شنبه

27/10/1401

عدس پلو +ماست

کوکوسیب زمینی+ماست

خورشت قیمه+ماست

-

صبحانه آماده

 

چهار شنبه

28/10/1401

پلو با ماهی +زیتون+دلستر

کشک بادنجان +زیتون+دلستر

خوراک مرغ +دوغ

-

نان +شير +کیک

پنج شنبه

29/10/1401

باقالی پلو با مرغ+زیتون

-

 

پلو با تن ماهی+دلستر+میوه

-

نان+پنیر+شیر

جمعه30/10/1401

 

 

 

 

نان+کره+مربا

شنبه

1/11/1401

قیمه نثار+دوغ

-

استانبولی +میوه+دوغ

سالاد الویه+میوه+دوغ

-

یکشنبه

2/11/1401

جوجه کباب+دلستر

-

خورشت قورمه سبزی+ماست

-

نان+خامه عسل

دوشنبه

3/11/1401

خورشت قیمه+ماست

-

زرشک پلو با مرغ+ سالاد+دوغ

-

شیر +کیک

سه شنبه

4/11/1401

چلو کباب کوبیده+ماست

-

باقالی پلو با گوشت +ماست

-

صبحانه آماده

چهار شنبه 5/11/1401

پلو با ماهی+زیتون+دلستر

کشک بادنجان+زیتون+دلستر

چلو خورشت بادمجان +ماست

-

نان+پنیر+شیر

پنج شنبه

6/11/1401

 عدس پلو + ماست

+میوه

-

فلافل+دلستر+میوه

-

شیر+کیک

 

جمعه 7/11/1401

 

 

 

 

نان +مربا +کره

 این برنامه ثابت نبوده و بنا به شرایط قابل تغییر می باشد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0