shir.jpg


تغذیه موفق با شیر مادر نیازمند آموزش ،حمایت ،وجامعه ای است که تغذیه با شیر مادر را یک ارزش دانسته ودرک نماید .

واحد آموزش  سلامت مادر و نوزاد از سال  93  به منظور آموزش ورفع مشکلات شیردهی مادران ، ارزیابی اجرای صحیح دستور العمل ساعت اول تولد و پایش اجرای دستور العمل ترویج تغذیه با شیر مادر آغاز به کار نموده است . صغری فلاح علیپور کارشناس پرستاری و ناهید مراحل کارشناس مشاور شیر دهی  همه روزه  در این مرکز  فعالیت می نمایند .

همچنین آموزش پدران در زمینه ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت ومراقبت های لازم ازمادر  به صورت کلاسهای آموزش گروهی  جهت پدران همه روزه در واحد آموزش سلامت  برگزار می گردد.


تغذیه با شیر مادر استاندارد و هنجار طبیعی تغذیه هر شیر خوار است ونه تنها به عنوان یک سبک زندگی ، بلکه به عنوان  یک اولویت ملی و بین المللی بهداشت عمومی ،باید مورد توجه قرار گیرد. به مادران توصیه می شود شیرخواران خودرا مگردر موارد استثنایی وبسیار نادر در شش ماه اول تولد به صورت انحصاری با شیر مادر تغذیه کنند. وپس از شش ماه با شروع غذای کمکی ،تغذیه با شیر مادر برای مدت دو سال یا تا هرزمان که مادر وکودک هردو تمایل دارند ،ادامه یابد .

راه اندازی بیمارستانهای دوستدار کودک یک نهضت جهانی است که توسط یونیسف وسازمان جهانی بهداشت آغاز شده وهدف آن اعطاء بهترین شروع زندگی به هر نوزاد از طریق ایجاد مراقبت های بهداشتی مناسب ،برای حمایت از تغذیه با شیر مادر به عنوان یک رفتار معمول در جوامع مختلف می باشد.

هدف از راه اندازی بیمارستانهای دوستدار کودک ،اجرای 10 اقدام دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر  برای تغذیه موفق با شیر مادر وخاتمه دادن به توزیع رایگان یا ارزان قیمت شیر مصنوعی در بیمارستانهاست.


1- سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در معرض دید کارکنان نصب وبه آنها ابلاغ شود.

2-کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت های لازم برای اجرای این سیاست، آموزش های قبل از خدمت ومکررحین خدمت ببینند.

3-مادران باردار در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر وچگونگی شیر دهی وخطرات تغذیه مصنوعی آموزش های لازم را ببینند.

4-به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را بلافاصله پس از زایمان وتغذیه با شیر مادر را در یک ساعت پس از تولد شروع کنند ودر کلیه بخش ها، برنامه تجویز دارو وانجام آزمایشات طوری طراحی شود که اختلال در شیر دهی مادر ایجاد نشود.

5- به مادران روش تغذیه با شیر مادر را در صورت بیماری مادر یا شیر خوار و یا اشتغال مادر نشان داده وجهت رفع مشکلات مادر کمک وحمایت های لازم انجام شود.

6-به شیرخواران سالم در 6 ماهه اول تولد به جز شیر مادر وقطره ویتامین چیزی داده نشود.

7-برنامه هم اتاقی مادر وشیرخوار رادرطول شبانه روزاجراکنند ودر بخش های اطفال امکانات لازم جهت اقامت شبانه روزی مادران فراهم شود.

8-مادران را به تغذیه برحسب میل وتقاضای شیرخوار تشویق کنند.

9- مطلقا" از بطری وپستانک  استفاده نکنند.

10- تشکیل گروهای حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند.فلاح.jpg

صغری فلاح علیپور

سمت :کارشناس سلامت مادر و نوزاد ، ترویج شیرمادر

 


 •  آموزش مادران دارای نوزادان نارس در مراقبت های اولیه نوزادی
 • بررسی ارزیابی اثربخشی آموزش به مادران و نیاز سنجی آموزش مادران
 • پیگیری مادران مشکل دار در شیردهی و پیگیری و کنترل نوزادان نارس پس از ترخیص
 •  پایش ده اقدام ترویج شیر مادر در بیمارستان 
 •  آموزش به پدران جهت مراقبت از مادر و نوزاد

مراحل.jpg

ناهید مراحل

سمت :کارشناس مشاور شیر مادر و ترویج تغذیه با شیر مادر 

 


 •  مشاوره با مادران ارجاع شده از مراکز با مشکلات وزنی کودک یا شیر دهی 
 •  آموزش نحوه صحیح شیردهی  به مادران   
 •  ارسال آمار واکسیناسیون  
 •  انجام کامل نمونه گیری های کم کاری تیرویید در بخشها   
 • مشاوره و رفع مشکلات شیردهی در مورد مادران ارجاع شده از بیمارستانهای استان
 • صدور کوپن شیر مصنوعی


دوره ی آموزشی 20 ساعته برای کارکنان بیمارستانها
ترجمه : دکتر خلیل فریور
 تهیه و تنظیم: صغری فلاح علیپور ،کارشناس آموزش سلامت مادر و نوزاد
 ویراستاری : فرحناز محمد خانی ها ،سوپروایزر آموزشی مرکز کوثر


جهت دانلود کتابچه کلیک کنید 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0