b-zayeman.jpg


untitled.png

دکتر مهناز جهانی

سمت :رئیس بخش بعد از زایمان

تحصیلات : متخصص زنان و زایمان 

عضو هیأت علمی دانشگاه 

 


khoshnood.jpg

شهربانو خوشنود

سمت :مسئول بخش بعد از زایمان

تحصیلات : کارشناس پرستاری 

 


 • بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت 
 • تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف سازمان
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار  در هر شیفت بر بالین بیمار
 • برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرسنل تحت سرپرستی
 • پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات و ...
 • توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 
 • انجام  مراقبت‌های پرستاری در مواقع اورژانس
 • نظارت و ارزشیابی مستمر  بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی
 • کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری ازعفونت و نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری
 • تنظیم برنامه کاری و تقسیم کار، کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

این بخش در ضلع جنوب شرقی بیمارستان واقع گردیده که از یک سمت به بخش الکتیو و از سمت دیگر به بخش Icu منتهی میگردد.
این بخش شامل 12 اتاق بستری بیمار ، یک اتاق ایزوله مجهز به سرویس بهداشتی ، اتاق شیر دهی، رختکن و اتاق استراحت پرسنل  می باشد.  تعداد تخت های موجود در این بخش 40 تخت فعال می باشد که هر اتاق مجهز به تخت بیمار، کمد، تخت کات نوزاد ، صندلی برای استراحت همراه بیمار ، یخچال و تلویزیون می باشد.
بیمارانی که در این بخش بستری می شوند شامل :کلیه مادرانی که زایمان طبیعی و سزارین شده اند به همراه نوزاد ،بیمارانی که کورتاژ و پنساژ،  درد شکم ، مول، PID،میترکتومی اورژانس، خونریزی فعال، تورشن تخمدان و سندرم هایپراستیمولیشن و ... شده اند نیز در این بخش بستری می گردند.
این بخش به دستگاه الکتروشوک، نوار قلب، ساکشن پرتابل ،سه عدد کپسول اکسیژن آماده (در مواقع اضطراری )، ویلچر ، برانکارد، ترالی اورژانسبا کلیه وسایل و دارو و... مجهز می باشد .
 اتاق شیر دهی مجهز به دو عدد شیر دوش برقی می باشد که با راهنمایی و آموزش و تشخیص پرستاران و ماماهای بخش در اختیار مادران قرار می گیرد
کلیه آموزش های مورد نیاز بیماران اعم از نحوه مراقبت از خود در تخت ،تغذیه ، شیر دهی ونحوه نگهداری شیر مادر و ..... در تمامی شیفت ها به بیماران داده خواهد شد و با ارتباط صمیمی پرسش و پاسخ توسط پرسنل جهت اطمینان از درک صحیح مطالب انجام می گردد.
در هنگام ترخیص آموزش جهت مراقبت از خود در منزل ،نگهداری از زخم ،استحمام ،نحوه مصرف داروها و ارجاع به پزشک در درمانگاه جهت مادر و نوزاد به کلیه بیماران داده می شود ..و برگه ای تحت عنوان خلاصه پرونده وبرگه  اموزش دفترچه راهنمای اموزشی جهت مادران  تحویل می گردد .
واکسیناسیون نوزادان شامل واکسن هپاتیت در بدو تولد و واکسن ب ث ژ  در طول مدت بستری به نوزاد تلقیح می گردد .قطره فلج اطفال در زمان ترخیص به نوزاد خورانده شده  و سپس  کارت واکسن به خانواده تحویل می گردد .
آموزش مراقبت از ختنه و مصرف داروها  و زمان  ارجاع به درمانگاه به مادران داده میشود .
کارت همراه جهت  بیمارانی که نیاز به همراه دارند با در نظر گرفتن شرایط  بخش ،صادر خواهد شد .

 

تماس با بخش : 33236374- 75 و 33236380 82  داخلی 251-250


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0