nutrition.jpg


shariati.jpg

هنگامه شریعتی راد

سمت :مسئول تغذیه

 


  •  مشاوره و آموزش و رژیم درمانی انواع بیماران بستری و سرپایی
  •  نظارت بر نحوه تهیه ، پخت و توزیع مواد غذایی در آشپزخانه
  • هماهنگی با مدیریت جهت نوشتن منوی مناسب غذایی بیماران
  • ارائه آموزش های لازم به پرسنل واحد تغذیه و سایر پرسنل کادر درمان

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0