zayeman.jpg


untitled.png

دکتر معصومه داداشعلیها

سمت :رئیس بلوک زایمان

تحصیلات : متخصص زنان و زایمان

عضو هیأت علمی دانشگاه

 


shahbazi.jpg

فریبا شهبازی

سمت :مسئول بلوک زایمان

تحصیلات : کارشناس مامایی

 


 • بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت 
 • تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف سازمان
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار  در هر شیفت بر بالین بیمار
 • برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرسنل تحت سرپرستی
 • پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات و ...
 • توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 
 • انجام  مراقبت‌های پرستاری در مواقع اورژانس
 • نظارت و ارزشیابی مستمر  بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی
 • کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری ازعفونت و نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری
 • تنظیم برنامه کاری و تقسیم کار، کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

 


بخش زایمان ضلع شمال غربی در طبقه اول ومجاور اورژانس مامایی واقع شده است .
این بخش شامل سه اتاق زایمان لیبر(درد)، یک اتاق حامله های پرخطر ،دو اتاق زایمان فیزیووژیک ، یک اتاق ایزوله ، یک سالن جهت زایمان ، ایستگاه پرستاری و مامایی ، اتاق پزشکان ، رختکن پرسنل مامایی وحمام مددجویان می باشد.
بلوک زایمان به صورت 24ساعته وشبانه روزی آماده ادامه خدمات مامایی می باشد.
پزشکان متخصص زنان واعضای هیات علمی ، پزشکان متخصص بیهوشی ، رزیدنتهای زنان،  پرسنل مامایی، انترنها(دانشجویان پزشکی) ،مربیان مامایی، دانشجویان مامایی، تکنسین بیهوشی و پرسنل خدماتی در این بخش حضور دارند 
کلیه مددجویان باردار بستری در بلوک زایمان اعم از زایمانی وتحت نظردر این بخش خدمات درمانی و مراقبیت دریافت می کنند

خدمات مامایی شامل انجام زایمان طبیعی وترمیم پارگی ، انجام زایمان فیزیولوژیک ، ارایه روشهای بی دردی زایمان ، کنترل مامایی مددجویان تحت نظر ، کنترل خونریزیهای بعد از زایمان ، ارائه خدمات درمانی جهت پیشگیری از زایمان زودرس ، ارائه خدمات درمانی جهت سقط های قانونی و زیر 22هفته ، ارائه خدمات درمانی جهت کنترل خونریز های سه ماه دوم وسوم ، آماده نمودن مددجویان جهت سزارین (ارژانس وبا اندیکاسیون مامایی) ، ارائه خدمات لیبر درآب ، ارائه خدمات درمانی ومامایی جهت مددجویان پرخطر مانند فشار خون بالا وبیماری های مزمن درمامایی  و.... در این بخش ارائه می گردد.
تجهیزات بلوک زایمان :
دوازده تخت مددجو با کمد کنار تخت ، پنج عدد تخت لیتاتومی زایمان ، شش عدد کات نوزاد ، دو عدد وان آب و تجهیزات پزشکی مانند( فتال مانیتورینگ ، سونیکید ، دستگاه بیهوشی ، دستگاه انتونوکس ، دستگاه الکتروشوک ،  دستگاه کنترل علایم حیاتی ، پالس اکسی متر ، دستگاه واکیوم با کاپ ، ساکشن سانترال وپرتابل ، کپسول اکسیژن پرتابل واکسیژن سانترال ، ترالی اورژانس مادر با کلیه داروهای اورژانسی ، تخت احیای نوزاد ، ترالی اورژانس نوزاد با کلیه امکانات احیا ، وارمر ، دستگاه تی پیسر ، فشار سنج ، گلوکومتر ، دستگاه الکتروکاردیوگرام ، پمپ انفوزیون سرم ، دستگاه بلاد وارمر ، دستگاه تصفیه هواپنام آزما ، چراغ اشعه اولتراویوله ، ست های استریل زایمان و ترمیم و چک دهانه رحم.

ارائه خدمات تخصصی وفوق تخصصی زایمان  و نوزادان در راستای کسب شرایط دوستدار مادر وطرح تکریم ورضایت مادربارداربا چشم انداز ارتقای خدمات درمانی آموزشی در بالا ترین سطح  مراکز آموزشی درمانی از اهداف این واحد می باشد.

 

تماس با بخش : 33236374- 75 و 33236380 82  داخلی : 229   -  230  


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0