آندوسکوپی.jpg


dr simiyari.jpg

 دکتر ابوطالب سیمیاری

سمت :رئيس بخش 

تحصيلات : متخصص داخلی  


khoshnood.jpg

شهربانو خوشنود

سمت :مسئول بخش 

تحصيلات : کارشناس پرستاري 

 


 • بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت 
 •     تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف سازمان
 •     برنامه‌ریزی جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 •     برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار  در هر شیفت بر بالین بیمار
 •     برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرسنل تحت سرپرستی
 •     پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات و ...
 •     توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 
 •     انجام  مراقبت‌های پرستاری در مواقع اورژانس
 •     نظارت و ارزشیابی مستمر  بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی
 •     کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
 •     نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری ازعفونت و نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری
 •     تنظیم برنامه کاری و تقسیم کار، کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

بخش اندوسکوپی مرکز در طبقه اول و در ضلع شرقی بیمارستان قرار دارد .روزهای یکشنبه و چهارشنه فعال می باشد .
گیرندگان خدمت این بخش ، بیمارانی (خانم و آقا) هستند که طبق دستور پزشک نیازانجام اندوسکوپی دارند .
اندوسکوپی نوعی روش تشخیصی بیماری های گوارشی که با تشخیص و درمان به موقع می توان از بروز مشکلات جدی  جلوگیری کند . 
پزشک متخصص داخلی ،پرشک متخصص بیهوشی ،پرستار و کارشناس بیهوشی در این بخش مشغول ارائه خدمت می باشند . بخش اندوسکوپی بیمارستان کوثر شامل پذیرش، اندوسکوپی و ریکاوری می باشد .  
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص آمادگی های مورد نیاز ودریافت نوبت به صورت حضوری ویا تلفنی هر روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 13-8 با داخلی 251 تماس حاصل فرمایید . 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0