icu.jpg


download (2).png

دکتر علی عباسی

سمت :رئيس بخش ICU

تحصيلات : فوق تخصص مراقبت های ویژه

 

 


pashazadeh.jpg

فاطمه پاشازاده

سمت :مسئول بخش بعد ICU

تحصیلات : کارشناس ارشد پرستاری 

 


 • بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت 
 • تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف سازمان
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 • برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار  در هر شیفت بر بالین بیمار
 • برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرسنل تحت سرپرستی
 • پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات و ...
 • توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 
 • انجام  مراقبت‌های پرستاری در مواقع اورژانس
 • نظارت و ارزشیابی مستمر  بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی
 • کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری ازعفونت و نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری
 • تنظیم برنامه کاری و تقسیم کار، کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع و دارای 4تخت فعال میباشد.
خدمت به بیماران به صورت شبانه روزی  در این بخش ارائه می گردد .
در حال حاضر بیماران در سرویسهای داخلی ، زنان  با مشکلات تنفسی و کاهش سطح هوشیاری وهمچنین بیمارانی با شرایط خاص  جهت پیشگیر ی از بروز عوارض ویا پیشرفت بیماری در این بخش بستری و مراقبت می شوند .
ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود 4 تخت آی سی یوفعال بهمراه 5دستگاه مانیتور دیواری ،5 دستگاه ونتیلاتور و2دستگاه پمپ سرنگ و2 دستگاه پمپ سرم 4دستگاه تشک مواج ویک دستگاه رادیولوژی پرتابل یک دستگاه ECG و دو دستگاه DC شوک و 1دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن،ساکشن میباشد .
ساعت ملاقات از ساعت 14:30 تا ساعت 15:30 می باشد . در جهت کاهش انتقال عفونت و حفظ آرامش بیمار و بخش ، برای ملاقات هر بیمار تنها دو نفر از بستگان نزدیک اجازه ورود به بخش را دارند . ملاقات کنندگان محترم حین ملاقات سکوت لازم رارعایت کرده و از تلفن همراه استفاده نکنند همچنین در این بخش بیمار مجاز به استفاده از تلفن همراه نمی باشد.

 

تماس با بخش : 33236374- 75 و 33236380 82  داخلی 277


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0