jarrahi.jpg


untitled.png

دکتر عزت السادات حاجی سید جوادی

سمت :رئيس بخش جراحی زنان

تحصيلات : متخصص زنان و زايمان  

عضو هيأت علمي دانشگاه 

 


untitled.png

آمنه قریشی

سمت :مسئول بخش جراحی زنان

تحصیلات : کارشناس پرستاری 

 


 • بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت 
 •     تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف سازمان
 •     برنامه‌ریزی جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 •     برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار  در هر شیفت بر بالین بیمار
 •     برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرسنل تحت سرپرستی
 •     پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات و ...
 •     توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 
 •     انجام  مراقبت‌های پرستاری در مواقع اورژانس
 •     نظارت و ارزشیابی مستمر  بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی
 •     کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
 •     نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری ازعفونت و نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری
 •     تنظیم برنامه کاری و تقسیم کار، کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

این بخش واقع در قسمت شمال شرقی بیمارستان در طبقه دوم قرار دارد.
این بخش شامل نه اتاق بستری بیمار و یک اتاق ایزوله می باشد تعداد تخت های موجود در این بخش 24 تخت معمولی و یک تخت ایزوله مخصوص اتاق ایزوله می باشد.
سیستم تهویه برای هر اتاق، امکانات گرمایشی وسرمایشی مناسب، یخچال برای هراتاق، تلویزیون LCD  برای هر اتاق و ... از امکانات بخش می باشد .
مددجویانی که در این واحد بستری می شوندشامل :حامله هاتی دیابتی ، حامله های ویار ، حامله های پیلونفریت ،حامله های درمان طبی ،  عملهایی الکتیو، T.L، کیست ها ، هیتروکتومی،لاپاراسکوپی و ...می باشند 
اقدامات پزشکی که در این بخش صورت می پذیرد:ویزیت روزانه بیماران توسط آنکال زنان ، ویزیت بیماران توسط رزیدنت ها ، انجام مشاوره با نظر آنکال یا رزیدنت ارشد و مشاوره های قلبی، ریه، داخلی و ....

تماس با بخش : 33236374- 75 و 33236380 82  داخلی 221


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0