icu-n.jpg


download (2).png

دکتر مرتضی حبیبی

سمت :رئيس بخش N-ICU

تحصيلات : فوق تخصص نوزادان 

عضو هيأت علمي دانشگاه 

 


untitled.png

ماندانا شمایلی

سمت :مسئول بخش N-ICU

تحصیلات : کارشناس پرستاری 

 


 •   بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت 
 •     تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف سازمان
 •     برنامه‌ریزی جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 •     برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار  در هر شیفت بر بالین بیمار
 •     برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرسنل تحت سرپرستی
 •     پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات و ...
 •     توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 
 •     انجام  مراقبت‌های پرستاری در مواقع اورژانس
 •     نظارت و ارزشیابی مستمر  بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی
 •     کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
 •     نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری ازعفونت و نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری
 •     تنظیم برنامه کاری و تقسیم کار، کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

بخش N-I.C.U در ضلع شمال غربی و در طبقه دوم بیمارستان و مجادر با بخش نوزادان مرکز قرار دارد .

این بخش از دو سالن بزرگ ،اناق پزشک ،پاویون پزشکان مقیم بخش و رختکن پرسنل تشکیل شده است .

پزشکان فوق تخصص ،متخصصین نوزادان ،رزیدنت های اطفال ،پرستاران و خدمات در این بخش ارائه خدمت می کنند . 

ارائه مراقبت های تخصصی از نوزادان نارس و بسیار بد حال ،آموزش به مادران در توانمد سازی مادران جهت مراقبت از نوزادان نارس ،شیردهی و مراقبت های KMC ،ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر ،انجام غربالگری تیروئید و ORP HC ازجمله خدماتی است که در این بخش ارائه می گردد.

این بخش شامل 18 تخت مجهز به تجهیزات پیشرفته و به روز شامل : وینتلاتور ،Ncpap، HFNC، پمپ های انفوزیون ،مانیتور مرکزی ،دستگاه الکترو شوک ،دستگاه Retcam و.. می باشد . 


تماس با بخش : 33236374- 75 و 33236380 82  داخلی 214


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0