همکار محترم ......
ضمن سلام و آرزوی توفیق
با عنایت به اینکه افزایش بهره وری نیروی انسانی یکی از اهداف مهم این مرکز محسوب می شود ، در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر، بررسی رضایتمندی کارکنان می تواند تا حد زیادی موثر واقع گردد، لذا خواهشمند است با تکمیل فرم مذکور مسئولین بیمارستان را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند سازید.
لازم به ذکر است اطلاعات درج شده در پرسشنامه کاملا محرمانه است.
از همکاری شما متشکریم
 مرکز آموزشی و درمانی کوثر


  تاریخ ثبت فرم:  1402/01/01
  *وضعیت استخدامی:  
  *تحصیلات:  
  *سن:  
  *سابقه کار  
  *گروه شغلی  
  *آیا از اهداف و دیدگاه سازمان اطلاع دارید؟  
  *آیا شرح وظایف شما شفاف است؟  
  *آیا شرح وظیفه ارائه شده با نوع کار تطابق دارد؟  
  *آیا بین سیاستها و برنامه های بیمارستان با اجرای آن تطابق وجود دارد؟  
  *آیا از برنامه های عملیاتی بخش / واحد خود مطلع هستید؟  
  *آیا خط مش، دستورالعمل و روش اجرایی مربوط به حیطه های مرتبط به خود مطلع هستید؟  
  *آیا از شیوه اطلاع رسانی مسئول بخش خود در مورد برنامه های عملیاتی، خط مشی ها، دستورالعمل هل و روش های اجرایی رضایت دارید؟  
  *آیا مقررات و بخشنامه ها ابلاغی به اطلاع شما رسیده است؟  
  *آیا از ماهیت شغل خود راضی هستید؟  
  *آیا در صورت وجود مشکل، با برخورد مناسبی روبرو می شوید؟  
  *ایا امور محوله را به نحو مطلوب انجام می دهید؟  
  *آیا ارتباطات درون سازمانی بین بخش ها مطلوب است؟  
  *آیا اخبار داخل بیمارستان اطلاع رسانی می شود؟  
  *آیا ارتباط با مسئولان با سهولت امکان پذیر است؟  
  *آیا امکان اظهار نظر افراد در خصوص مسائل مربوط به کار وجود دارد؟  
  *آیا آموزش مسئول بلافصل در خصوص روشهای انجام کار مناسب است؟  
  *آیا مسئولین از کارکنان خود، حمایت می کنند؟  
  *آیا برای تصمیم گیری در زمینه کار روزانه خود، آزادی عمل دارید؟  
  *آیا بین مسئولان واحدها برای انجام کار توافق وتفاهم وجود دارد؟  
  *آیا مسئولان به نظرات و پیشنهادات کارکنان توجه می کنند؟  
  *آیا نحوه ارزشیابی افراد در سازمان براساس ضوابط و مقرارت معین انجام می گردد؟  
  *آیا مزایای دریافتی شما منصفانه است؟  
  *آیا تشویق پرسنل براساس عملکرد و شایستگی افراد صورت می گیرد؟  
  *آیا مسئولین به ابتکار و نوآوری¬های کارکنان توجه خاص می کنند؟  
  *آیا به شورای پذیرش پیشنهادها، پیشنهاد می دهید؟  
  *آیا مسئولین به توانایی و مهارت کارکنان توجه می کنند؟  
  *آیا انتصابات در سازمان مطابق با مقررات و صلاحیت افراد (شایسته سالاری) است؟  
  *آیا هنگام بروز مشکل، کارکنان با یکدیگر همکاری لازم را دارنند؟  
  *آیا همکاران ازتغییرات بوجود آمده در سازمان استقبال می کنند؟  
  *تا چه میزان احساس مسئولیت همکاران در انجام امورمحوله بدون نظارت مستقیم مسئول وجود دارد؟  
  *آیا انتقاد پذیری همکاران مناسب است؟  
  *آیا شرایط فیزیکی محیط کار(روشنایی، گرمایش و سرمایش، صدا و...) مناسب است؟  
  *عوامل فیزیکی محیط کار خود را که مناسب نیست را ذکر نمایید؟  
  *آیا حجم کار محول شده به افراد با زمان حضور آنها تناسب دارد؟  
  *آیا امکانات برای پیشگیری از حوادث شغلی وجود دارد؟  
  *آیا امکانات رفاهی(وام و تسهیلات مالی، برنامه های تفریحی، مهدکودک، تغذیه، سرویس ایاب و ذهاب و ...) مناسب است؟  
  *آیا کلاسهای باز آموزی در سازمان برگزار شده و استمرار دارد؟  
  *آیا در مورد اشتغال دائم خود نگرانی وجود دارد؟  
  *آیا در محیط کار خود احساس آرامش می کنید؟  
  *عواملی که باعث عدم آرامش شما میشود را ذکر نمایید؟  
  *آیا در سیاستهای پرداخت، ثبات وجود دارد؟  
  *آیا به نظر شما مزایای بیمه و بازنشستگی مناسب است؟  
  *چه جنبه ای از شغلتان بیشتر موجب رضایت و خشنودی شماست ؟  
  *چه جنبه ای از شغلتان بیشتر موجب نارضایتی شماست ؟  
  *چه پیشنهادی برای افزایش رضایتمندی در شغلتان دارید ؟  
  *چه پیشنهادی جهت بهبود دریافتهای مالی خود از بیمارستان دارید؟  
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0