برای دسترسی به صفحات گروه/واحدهای ستادی، بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید:

     پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر                                  پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر

   

  سلامت جمعیت و خانواده                                                         سلامت دهان و دندان

    

  سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد                                  بهبود تغذیه جامعه

   

  سلامت کار، بهداشت حرفه‌ای                                                    سلامت محیط، بهداشت محیط

   

  سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس                                       امور بهورزی و جلی مشارکتهای مردمی

   

  واحد آمار و تحلیل عملکرد                                                      مدیریت خطربلایا و پدافند غیرعامل

   

   آموزش و ارتقای سلامت


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0