برای دسترسی به صفحات گروه/واحدهای ستادی، بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید:

  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

      پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر

  سلامت جمعیت و خانواده                            

   سلامت دهان و دندان                           

   

  سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد                               

    بهبود تغذیه جامعه

   

    سلامت کار، بهداشت حرفه‌ای

     سلامت محیط، بهداشت محیط

   سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

    امور بهورزی و جلب مشارکتهای مردمی

    واحد آمار و تحلیل عملکرد 

     مدیریت خطربلایا و پدافند غیرعامل

   آموزش و ارتقای سلامت

   

   

   

   

   

   


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0