دوران

  لطفا صبر کنید ...

  علی یخچالیان

  کارشناس مسوول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  • تحصيلات : کارشناس بهداشت عمومی

  علی یخچالیان

  کارشناس مسوول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  • تلفن : 02832244410
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  سیده زهرا موسوی

  کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  • تحصيلات : کارشناس بهداشت عمومی

  سیده زهرا موسوی

  کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  • تلفن : 02832244410
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  مهدی گلی

  کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  • تحصيلات : کارشناس بهداشت عمومی

  مهدی گلی

  کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  • تلفن : 02832244410
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  اصغر پارسا مهر

  کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  • تحصيلات : کارشناس سلامت روان

  اصغر پارسا مهر

  کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  • تلفن : 02832244410
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0