علی یخچالیان

  کارشناس مسوول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  1- مسوولیت نظارت بر کلیه برنامه های واحد

  2- مسوول برنامه سل

  3- مسوول زنجیره سرما

   


  سیده زهرا موسوی

  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  1- مسوول برنامه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ( فلج شل حاد ،سرخک ،سرخجه ، سندروم سرخجه مادرزادی ،دیفتری ،سیاه سرفه ، کزاز)

  2- مسوول برنامه آنفلوانزا

  3- مسوول برنامه توزیع واکسن

  4- مسوول برنامه عوارض ایمنسازی و پرت واکسن

  5- انجام سایر امور ارجاعی واحد    

   

  مهدی گلی

  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  1-کارشناس برنامه مراقبت از بیماریهای انگلی و روده ای( التور؛تیفوئید؛ پدیکلوز؛ اسهال خونی؛ طغیانهای منتقله از آب و غذا)

  2-کارشناس برنامه مراقبت از بیماریهای مشترک انسان و دام( تب مالت؛ هاری؛ کیست هیداتیک ؛CCHFو....)

  3-کارشناس  برنامه مراقبت از بیماریهای منتقله از حشرات( مالاریا ؛ سالک و آئدس......)

  4-کارشناس برنامه مراقبت از هپاتیت؛ایدز؛ مننژیت

  5- کارشناس برنامه ایمن سازی

  6- کارشناس هماهنگ کننده مراقبت بیماریها در اتباع بیگانه

  7- کارشناس برنامه مراقبت از بیماریهای STD  و کنترل عفونت های بیمارستانی

  8- مدرس کلاس ازدواج در شهرستان البرز

  9 - انجام سایر امور ارجاعی واحد            

  10- مسوول برنامه IHR ( مراقبتهای بهداشتی بین المللی )  

  آقای اصغر پارسا مهر

  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

  1- تزریق واکسنهای نظام وظیفه و ثبت در سامانه ها و دفاتر

  2- تزریق واکسنهای هپاتیت و هاری و ثبت در دفاتر و پورتال وزارت

  3- بازدید از مطبها و درمانگاههای شهرستان

  4- بیماریابی مالاریا ، سل ، التور و کمک به ارتقاء شاخصها

  5- ثبت کلیه پورتال بیماریهای واگیر

  6- دریافت و توزیع واکسنهای مراکز و ثبت پورتال

  7- همکاری در برنامه مراقبت بیماریهای بین المللی ( آئدس و..)

  8- انجام سایر امور ارجاعی با هماهنگی مسوول واحد


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0