چگونه توان مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار اخذ نمود؟

  بر اساس آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت کار برای دریافت مجوز ایتدا بایستی نسبت به تاسیس شرکت اقدام نمود. بسته به اینکه نوع مجوز درخواستی بهداشت حرفه ای یا طب کار باشد بایستی یک نفر فارغ التحصیل در رشته های مرتبط عضو سهامداران و هیات مدیره شرکت تاسیس شده باشد. بعد از انجام کلیه اقدامات مربوط به ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها،نسبت به ارائه درخواست کتبی به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اقدام نمود.

  چگونه می توانم در خصوص اینکه شغل من در گروه مشاغل سخت و زیان آور هست یا خیر اطلاعات کسب کنم؟

  تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل به عهده کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور می باشد و صرفا بعد از بررسی کارشناسی موضوع توسط هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان بازرس اداره کار و مرکز بهداشت و بررسی شرایط کاری متقاضی مشخص می شود. متقاضیان بایستی فرم تقاضای مخصوص را تکمیل و تحویل دبیرخانه کمیته استانی واقع در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بدهند.

  کارگران و کارفرمایان کارگاهها و صنایع شهر ستان البرز برای اندازه گیری میزان آلاینده های محیط کار (آلاینده سنجی) به چه مراکزی باید مراجعه کنند؟

  باید به مراکز مجاز ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در استان قزوین مراجعه کرد.

  کارگران و کارفرمایان شهرستان البرز برای انجام معاینات دوره ای و قبل از استخدام به چه مراکزی باید مراجعه کنند؟

  بر اساس مقررات کلیه معاینات دوره ای و قبل از استخدام بایستی از طریق مراکز مجاز دارای مجوز معتبر از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گردد.


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0