دوران

  لطفا صبر کنید ...

  زهرا تفضلی

  کارشناس مسئول بهداشت خانواده

  زهرا تفضلی

  کارشناس مسئول بهداشت خانواده

  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  صدیقه ناصری

  کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان

  صدیقه ناصری

  کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان

  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  سمیرا فلاحی

  کارشناس سلامت کودکان

  سمیرا فلاحی

  کارشناس سلامت کودکان

  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  مهری بوطه چالی

  کارشناس باروری سالم و جمعیت

  مهری بوطه چالی

  کارشناس باروری سالم و جمعیت

  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  زینب سلطانشاهی

  کارشناس سلامت مادران

  زینب سلطانشاهی

  کارشناس سلامت مادران

  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  سمیه گلزنی

  کارشناس شیر مادر، سلامت نوزادان، مرگ کودک 59-1 ماهه

  سمیه گلزنی

  کارشناس شیر مادر، سلامت نوزادان، مرگ کودک 59-1 ماهه

  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0