دوران

  لطفا صبر کنید ...

  خیراله مهرعلیان

  سرپرست مرکز بهداشت شهرستان

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد ارگونومی

  خیراله مهرعلیان

  سرپرست مرکز بهداشت شهرستان

  • تلفن : 028-32240640
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0