دوران

  لطفا صبر کنید ...

  عباس غلامی

  سرپرست امور عمومی البرز

  • تحصيلات : کارشناس بهداشت محیط

  عباس غلامی

  سرپرست امور عمومی البرز

  • تلفن : 02832246288
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0