کارشناس مسئول واحد کارگزینی

  • صدور احكام حقوقي و قرارداد كليه پرسنل
  • انجام مکاتبات واحد
  • دبیر کمیته های نقل و انتقالات، پیشنهادات ،کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری وکار با سامانه های ارتقاء رتبه شغلی و طبقه شغلی
  • تهيه ليست عيدي،لباس،مهدكودك و کارانه
  • رابط ارزيابي عملكرد كاركنان

  کارشناس امور بایگانی

  •  بایگانی پرسنلی و اداری
  •  کار با سامانه حضور و غیاب و تهیه لیست اضافه کار و کنترل ورود و خروج پرسنل
  •  کار با اتوماسیون اداری و انجام مکاتبات واحد

   

  کارشناس امور بایگانی

  • رابط آموزشی شبکه و برگزاری آزمون های برخط و کنترل و تهیه شناسنامه آموزشی
  • کار با  سامانه ( رصد سیب و هفت سنگان )
  • همکاری در انجام ارزیابی عملکردکارکنان
  • انجام مکاتبات ارجاعی و انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0