1- برنامه بیماریهای بازپدید و نوپدید

  2-  برنامه سلامت محیط در بلایا

  3- مشاغل خانگی، بیمارستان

  4-  برنامه کنترل ناقلین

   


  1. برنامه کنترل کیفی آب شرب

  2.  برنامه ایمنی آب شرب

  3.  برنامه بهداشت آب استخرهای شنا و شناگاه طبیعی

  4.  ناظر آزمایشگاه آب

  5.  برنامه نظارت بر دفع فاضلاب و کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب

  6.  برنامه کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا

  7.  برنامه بهسازی محیط روستا

  8. برنامه مراکز بهداشتی و درمانی

  9.  برنامه بیمارستان

  10.  برنامه مدیریت پسماند


  1. برنامه بهداشت موادغذایی، برنامه مراکز آموزشی و تربیتی و آموزش واحد

  2.  برنامه نظارت بر آموزشگاه‌های اصناف

  3.  برنامه سامانه بهداشت 190

  4. برنامه بهداشت محیط در مناسبت ها (محرم، رمضان، ارتحال و...)

  5.  باشگاه های ورزشی، برنامه بهداشت هوا

  6. هماهنگی امور پرسنلی واحد


  1. برنامه بهداشت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و مراکز بین راهی

  2. نظارت بر آرامستانها

  3. پارک و پمپ بنزین و پایانه باربری و مسافربری و...

  4. تشدید بازرسی ها در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل

  5. برنامه سلامت نوروزی

  6. برنامه پایش مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی وخانه های بهداشت

  7. برنامه مبارزه و کنترل دخانیات

  8. پیگیری سامانه سامح

  9. نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0