دوران

  لطفا صبر کنید ...

  هادی میرخوند چگینی

  دبیر کمیته فرهنگی

  • سوابق : مسئول انفورماتیک شبکه
  • تحصيلات : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
  • تخصص : دبیر کمیته فرهنگی

  هادی میرخوند چگینی

  دبیر کمیته فرهنگی

  • تلفن : 09195988914
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0