طراحی‌ و ‌توزیع مداخلات‌ سلامت از ‌طریق کانال رسانه‌های مختلف جمعی(صداو سیما، مخابرات، هفته‌نامه‌ها، نمایشگاه‌های سلامت و ...)

  توسعه محیط‌های حامی سلامت ‌( آموزش و پرورش ‌، بسیج‌ ، نیروی انتظامی ، روحانیون‌، مراکز نهضت سواد‌آموزی‌(clc‌) ، کمیته امداد ، شهرداری و ... ) 

  ساماندهی فعالیت‌های آموزشی (‌ پایش و ارزشیابی انواع فعالیتهای آموزشی ، انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون رسانه‌های تولیدی ‌، طراحی ، تکثیر و توزیع انواع رسانه‌های چاپی و دیجیتال ‌، تیزر ‌، انیمیشن ‌و ....) جهت سازمان‌های درون بخشی ، برون بخشی و  ......

  استقرار رسانه‌های دیجیتال و برنامه ارزشیابی آن

  نیازسنجی آموزشی سلامت و برنامه‌های مرتبط

  برنامه‌های بزرگداشت هفته سلامت با توجه به شعار سال

  مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی (طرح جامع سلامت استان قزوین و سایر پروژه‌ها)

  استقرار 15مهارت اساسی آموزش سلامت

  تجهیز مراکز محیطی به امکانات آموزشی ( وایت‌برد‌، صندلی‌، پکیج آموزشی‌، فیلم‌های آموزش سلامت‌، دستور العمل‌های واحد و .... )      

  همکاری با سایر واحدهای ستادی و عضویت در کمیته‌های مختلف درون بخشی و برون بخشی


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0