جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیتها و گزارش به واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس معاونت بهداشتی

  استخراج شاخص های برنامه های سلامت جوانان و مدارس

  طراحی ، تهیه و ابلاغ فرایندهای فنی و عملیاتی سلامت نوجوانان و مدارس براساس اولویت ها و برنامه های کشوری

  همکاری در انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس.

  پیگیری اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای نوجوانان 18-5 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت

  بررسی و شناخت مسائل و مشکلات واحدهای محیطی و همکاری در جهت رفع مشکلات و مسائل آنها

  ایجاد هماهنگی درونبخشی و برونبخشی در جهت اجرای بهینه و موثر فرایندهای عملیاتی و فنی سلامت نوجوانان و مدارس

  برگزاری کارگاه ، همایش و جلسات آموزشی مرتبط با برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس.

  تهیه مواد و مطالب لازم در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس برای آموزش همگانی با اولویت دانش اموزان ، معلمین ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان.

  بررسی و شناخت مسائل و مشکلات شهرستان ها و همکاری در جهت رفع آن ها.

  بررسی و شناخت  وضع موجود بمنظور تعیین نیاز ها و اولویت ها.

  پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات.

  هماهنگی و همکاری با اداره آموزش و پرورش شهرستان.

  جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان و سایر افراد در ارتقاء سلامت نوجوانان و مدارس.

  نظارت ، کنترل و ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیت های سلامت نوجوانان و مدارس.

  بررسی و تحلیل مشکلات مرتبط با سلامت جوانان و طرح موضوعات در کمیته سلامت جوانان

  هماهنگی و برگزاری جلسات کارگروه سلامت جوانان و کمیته های مرتبط

  همکاری های بین بخشی و شناسایی ظرفیت های موجود درحوزه جوانان

  مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله درکانون های تجمعی مانند دانشگاهها و حوزه علمیه

  مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت

  مدیریت ورود اطلاعات نتایج ارزیابیهای انجام شده جوانان در سامانه های معرفی شده، بررسی اشکالات موجود سامانه و گزارش به اداره جوانان

  براورد نیازهای آموزشی کارکنان بهداشتی با توجه به انتظارات و ابلاغ برنامه های جدید

  برگزاری جلسات آموزشی با توجه به نیازهای موجود

  مدیریت و نظارت بر برگزاری همایش های ترویج ازدواج سالم ویژه جوانان و کارکنان بهداشتی مراکز محیطی در شهرستانها

  مدیریت و نظارت بر آموزش خودمراقبتی ، پیشگیری از رفتارهای پر خطر و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی به جوانان

  مدیریت و نظارت بر آموزش مهارتهای اجتماعی در جوانان برای پرسنل مرتبط با امور جوانان

  تولید ،تکثیر و توزیع محتوی آموزشی برای جوانان و کارکنان بهداشتی

  همکاری در برنامه سفیران سلامت دانشجویی

  مدیریت مکمل یاری ویتامین D3 جوانان 29-18 ساله 

  جمع آوری آمار ماهانه و تحلیل و بررسی

     Unable to load control 'DesktopModules/Tasks/Tasks.ascx'!
  The file '/DesktopModules/Tasks/Tasks.ascx' does not exist.
  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0