ارتقاي سلامت مدرسه يك نوع سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده است ...

  اهمیت برنامه سلامت جوانان:

  بنابر نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 1395 انجام شد، 21% جمعیت استان را جوانان تشکیل می دهند روند رو به رشد عوامل خطر محیطی تهدید کننده سلامت این قشر مهم از جامعه توجه بیش از پیش به سلامت آنان را الزامی می نماید

  توجه به سلامت جوانان ازچند جنبه مهم واساسی است. اول اینکه برخورداری از سلامت همه جانبه حق طبیعی جوانان است .دوم اینکه با توجه به شکل گیری بسیاری از عادات ورفتارهای اجتماعی در سنین نوجوانی وجوانی ، مدیریت سلامت جوانان وپاسخگویی شایسته به نیازهای خاص این گروه سنی ، می تواند درآینده بیشترین ارزش اقتصادی واجتماعی را برای جامعه به همراه داشته باشد . سوم اینکه با سرمایه گذاری برای ارتقای سلامت جوانان می توان از بسیاری از هزینه های مستقیم وغیر مستقیم سلامت که به دنبال از دست رفتن سال های مفید زندگی به دلیل مرگ ویا ناتوانی حاصل می شود ، جلوگیری نمود وبا تضمین سلامت فرد فرد جوانان کشور ، سلامت کل جامعه ونسل های آتی کشور را تضمین نمود .جوانان امروز ، والدین فردا هستند .تضمین سلامت نسل های آینده درصورتی امکانپذیر خواهد بود که سلامت جوانان امروز به ویژه در حوزه بهداشت باروری تحقق یافته باشد .ازسویی با توجه به تاثیر سلامت انسان ها درتوسعه همه جانبه وپایدار جوامع ، تلاش در راستای ارتقای سلامت جوانان به عنوان سرمایه های اجتماعی ، می تواند استمرار وپایداری برنامه های توسعه ملی را تضمین نماید .تاکید مقام معظم رهبری برلزوم توجه به مقوله سلامت درهمه سیاست ها وقوانین خود موکد لزوم بسیج همگانی دستگاه ها ونهادهای دست اندر کار در حوزه سلامت درراستای ارتقای سلامت جوانان به گونه ای است که تمامیت جسمانی با رشد روانی واجتماعی وتعالی معنوی توام شود. این مهم برمسئولیت و پاسخگویی همگانی اجتماعی تاکید می کند.                                                                                                                                                             

  اهمیت برنامه نوجوانان و مدارس:

  بنابر نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن که درسال 1395 انجام شد 5/18% درصد از جمعیت استان را نوجوانان تشکیل میدهند و اکثریت قریب به اتفاق آنها در حال تحصیل و در معرض مخاطرات جسمی، رفتاری و اجتماعی ویژه این سنین هستند. توجه به سلامتی نوجوانان از طریق ارائه آموزشهای مناسب وخدمات بهداشتی وارزیابیهای سلامت موجب شناسایی زودرس و درمان به موقع اختلالات و جلوگیری  از بروز این مخاطرات و عوارض آن می شود.                                                                                                               

  از طرفی بنيان بسياري از رفتارهاي تاثير گذار بر سلامت و شيوه زندگي افراد در سنين دانش آموزي نهاده مي شود هر چند كه ميزانهاي مرگ و ابتلا در سنين دانش آموزي نسبتا" از ساير سنين كمتر است ، اما رفتارها و شيوه زندگي كه در اين سنين در پيش گرفته مي شوند، تاثير شگرف بر بار بيماريها ي عمده از جمله بيماريهاي قلبي عروقي ، عوارض ناشي از سوانح و حوادث ، ديابت ، چاقي و ... در كل جامعه دارد.                            

  دانش آموزانیکه در خصوص مصرف زیانبار نمک، فست فودها و غذاهای آماده، اهمیت فعالیت بدنی و رژیم غذایی سالم، پیشگیری از حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی و... یاد میگیرند در واقع شیوه زندگی سالم را مي آموزند و در طول زندگي به آن پايبند خواهند بود.

   دانش آموزان امروز والدين فردا هستند توفيق در افزايش آگاهي بهداشتي و ايجاد نگرش و رفتار سلامت نگر در آنها تضمين كننده سلامت نسل حاضر و آينده كشور است كه پايداري برنامه هاي توسعه را بدنبال دارد .

   دانش آموزان مي توانند تاثير شگرفي در نهاد خانواده و جامعه داشته باشند آنها اغلب قادرند پيام ها و عادتهاي بهداشتي را از مدرسه به خانه منتقل كنند . ارتقا آگاهي و بهبود نگرش و عملكرد آنها مي تواند به بروز تغييرات مثبت در اطرافيان آنها منجر گردد . بدين لحاظ بايد به دانش آموزان به چشم پيام آوران و سفیران سلامت نگريست كه مي توانند نقش فعالي در ارتقا سلامت جامعه ايفا نمايند.                                             


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0