گزارش پیشرفت کار:
 

پس از تایید پلان نقشه توسط وزارتخانه در مورخ 13/08/94 ،فرم استعلام اجرا و نقشه های فاز 2 معماری،ابنیه،تاسیسات مکانیک، تاسیسات برق در مورخ 28/04/94 تکمیل و جهت اخذ استعلام و تعیین پیمانکارهای فاز بعدی کار ،در مورخ 30/08/94 به بیمارستان ارسال می گردد.

قرارداد سفت کاری و نازک کاری و دیوار کشی پروژه nicu قدس با مبلغ 1،225،350،000 ریال با شماره قرارداد با آقای قیداری منعقد گردید.

زمان شروع:   7-9-1394 

 زمان  پایان  : 30-11-94   شماره قرارداد 18296/10/28   مورخه5 -9- 1394

مرحله:  در حال کرسی چینی و پوکه ریزی و نصب بالابر

در مورخ 23-9-1394  جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه در بیمارستان ، در خصوص بازگشایی استعلام اجرای تاسیسات برق با مبلغ  92 میلیون ریال ،تشکیل گردید.
 

پروژه در مرحله استعلام و انتخاب پیمانکاران اجرای فاز 2 می باشد

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0