اقدامات و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی

 

حوزه استخدامی:

- در سال 1399 تعداد 499 مجوز استخدامی برای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آزمون استخدامی در نظر گرفته شد که در سال 1400 تعیین تکلیف شد. از این تعداد 474 مجوز مورد استفاده قرار گرفته و تعداد 25 مجوز باقی مانده است که برای استفاده در آزمون بعدی به وزارت متبوع اعلام می‌شود.        

 

- برای 615  نفر از نیروهای انسانی که شامل قانون ایثارگران بوده‌اند تبدیل وضعیت استخدامی صورت گرفته است. از این تعداد 144 مورد طرحی به رسمی قطعی و 203 مورد شرکتی به رسمی قطعی و 268 مورد قراردادی به رسمی قطعی می‌باشد.

 

حوزه ارزیابی عملکرد کارکنان

- بررسی فرم‌ها و مستندات ارزیابی عملکرد کارکنان و تایید در سامانه مربوطه

- تهیه گزارش تحلیلی و بازخورد از ارزیابی عملکرد کارکنان و بارگذاری در سامانه وزارت متبوع

- تهیه و تنظیم فرم تایید نمرات ارزیابی عملکرد کارکنان جهت ارتقا رتبه

- گزارش گیری از سامانه ارزیابی و پیگیری مداوم جهت تکمیل فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان 

 

 

حوزه نقل و انتقالات

- طبق مصوبات کمیته نقل و انتقالات انتقال درون سازمانی بین شهرستانی در کمیته نقل و انتقالات مطرح و در صورت موافقت ابلاغ مربوط صادر گردد و بر این اساس، 6 کمیته نقل و انتقالات برگزار گردید.

 

حوزه امور مشمولین طرح و ضریب k

- برای تمدید نیروهای طرحی مصوبه جدیدی ابلاغ گردید و بر اساس این مصوبه جدید همه موارد تمدید طرح بر اساس خروجی‌های هر واحد و بر اساس نظر کمیته منابع انسانی صورت گیرد.

- مصوبه‌ای ابلاغ شد که از تاریخ 01/01/1401  توزیع تمام نیروهای انسانی طرحی توسط معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی و در مدیریت منابع انسانی صورت گیرد.

 

 

 

حوزه امور هیأت علمی:

-  صدور قرارداد محرومیت از مطب هیأت علمی  به تعداد   345 مورد

-  جذب و به کارگیری هیأت علمی متعهد خدمت 26 نفر

-  استخدام هیأت علمی پیمانی   32 نفر

- ارتقای مرتبه هیأت علمی    14 مورد  

- پایان تعهدات هیأت علمی 16  مورد

 

حوزه انفورماتیک منابع انسانی

- بررسی و اصلاح دسترسی کاربری برنامه پرسنلی واحدها 

- بررسی و اصلاح اطلاعات پایه برنامه پرسنلی و احکام

- اصلاح خطاهای سامانه منابع انسانی وزارت

- بررسی و اصلاح چارت در سامانه کارکنان

 

 

 

اهم اقدامات و دستاوردهای حوزه مدیریت دانش دانشگاه در سال 1400


1-  تشکیل کارگروه اجرایی مدیریت دانش دانشگاه: این کارگروه به ریاست محترم دانشگاه و دبیری معاون محترم توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه تشکیل شد. در این کارگروه معاونین محترم دانشگاه و مدیر محترم منابع انسانی/ مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری و مدیر محترم فناوری و اطلاعات و آمار دانشگاه به عنوان اعضا حضور دارند.

2-  برگزاری جلسات کارگروه اجرایی مدیریت دانش: در سال 1400 سه جلسه کارگروه اجرایی مدیریت دانش با حضور دبیر و اعضا محترم تشکیل و تصمیمات لازم در زمینه روند استقرار و ادامه فعالیت‌های مدیریت دانش اتخاذ شد.


3-  برگزاری جلسات دبیرخانه مدیریت دانش برای اعضای دبیرخانه که متشکل از مسئول دبیرخانه و نمایندگانی از هر معاونت و واحدهای زیر مجموعه دانشگاه می‌باشد. در سال 1400 سه جلسه هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت دانش بین اعضای دبیرخانه مدیریت دانش برگزار شد.


4- شناسایی ارزیابان محتوایی مدیریت دانش در سطوح مختلف دانشگاه و به روز رسانی ارزیابان: با توجه به فیلدهای دانشی اعلام شده از وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف دانشگاه از هر معاونت تخصصی افرادی که دارای تخصص و تجربه کاری مرتبط با فیلدهای معرفی شده بودند، شناسایی شدند.


5- ثبت خبرگان دانشی (ارزیابان محتوایی مدیریت دانش ) در سامانه مدیریت دانش: با توجه به شناسایی 260 خبره دانشی از معاونتهای تخصصی این افراد در سامانه ثبت نام شدند و برای افراد نام کاربری اختصاص یافت و به عنوان خبره دانشی در سامانه.

                                           
6- برگزاری 36جلسه آموزشی نظام نامه مدیریت دانش برای کارکنان و مدیران دانشگاه در واحدها تابعه دانشگاه: جلسات آموزشی در واحدای تابعه دانشگاه با محوریت آشنایی با نظام نامه و سامانه مدیریت دانش برگزار شد و در این جلسات مسئول دبیرخانه مدیریت دانش موارد آموزشی مربوطه راو نحوه ثبت دانش را به صورت عملی آموزش دادند. همچنین  برگزاری جلسه آموزشی مدیریت دانش برای اعضا جدید دبیرخانه مدیریت دانش.


8- ایجاد فضا در زیر پورتال هریک از واحدهای تابعه دانشگاه جهت اطلاع رسانی و درج اخبار و ارایه فایل‌های آموزشی (این فضا در پورتال اصلی دانشگاه در سال  1399 ایجاد شده است.)


9-  ثبت نام 911 نفر از نیروهای شرکتی در سامانه مدیربت دانش:  با توجه به عدم رصد اطلاعات افراد مذکور در سامانه مدیریت منابع انسانی و عدم امکان رویت اطلاعات در سامانه مدیریت دانش، توسط نماینده مدیریت دانش  دانشگاه در سامانه ثبت نام شد و اطلاع رسانی به نمایندگان هر واحد صورت گرفت.


10- سنجش بلوغ مدیریت دانش در مرحله اول به عنوان خودارزیابی: از طرف وزارت معیارهای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش به دانشگاه‌ها ابلاغ شد و بعد از انجام اقدامات لازم در زمینه مدیریت دانش در دانشگاه، معیارها مورد بررسی قرار گرفت و از نظر رده بندی درمرحله فعال قرار دارد.


11- اعلام فراخوان جشنواره مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی و برگزاری جشنواره مدیریت دانش: در دی ماه 1400 فراخوان جشنواره مدیریت دانش به صورت گسترده صورت گرفت. در این جشنواره 45 دانش به مرحله ثبت و داورری رسید که از بین 14 مورد دانش تایید شده 4 دانش به عنوان دانش های برتر انتخاب و در اسفند ماه جشنواره برگزار و از نفرات برتر  تقدیر شد.

 12- ارایه گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در وبینار وزارت بهداشت: در این وبینار که در 3 اسنفد 1400 برگزار شد. نماینده مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی قزوین بعد از ارایه رئیس کارگروه مدیرت دانش وزارت بهداشت؛ گزارشی از عملکرد مدیریت دانش دانشگاه ارایه داده و به بیان اهم اقدامات در زمینه مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی پرداختند.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0