گزارش پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشكی قزوین سال 1401
کد خبر : ۲۳۱۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ 
۰۶:۵۹
Fw مركز جامع سلامت معلم كلایه
کد خبر : ۱۹۵۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۸:۱۰
احداث انبار (سوله) بیمارستان ولایت
کد خبر : ۱۹۵۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۸:۰۶
احداث بخش MRI بیمارستان تاكستان
کد خبر : ۱۹۵۸۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۷:۴۶
احداث بخش خواب بیمارستان قدس
کد خبر : ۱۹۵۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۷:۳۴
احداث كلاس 168 نفره دانشكده پزشكی
کد خبر : ۱۹۵۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۷:۲۷
پایگاه فوریتهای پزشكی تاكستان
کد خبر : ۱۹۵۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۷:۲۲
پایگاه فوریتهای پزشكی شریفیه
کد خبر : ۱۹۵۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۷:۱۸
پروژه احداث بیمارستان 700 تختخوابی قزوین
کد خبر : ۱۹۵۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۶:۵۸
پروژه احداث ساختمان  الحاقی اورژانس بیمارستان قدس
کد خبر : ۱۹۵۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۶:۴۶
پروژه مركز ترومای بیمارستان شهید رجائی
کد خبر : ۱۹۵۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۶:۱۳
ساختمان آموزشی پژوهشی و كتابخانه مركزی پردیس
کد خبر : ۱۹۵۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۶:۰۸
پروژه سالن ورزشی پردیس
کد خبر : ۱۹۵۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۵:۵۵
محل زیست پزشك  نرجه
کد خبر : ۱۹۵۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۴:۴۱
محل زیست خرم دشت
کد خبر : ۱۹۵۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۰۴:۳۱
محوطه سازی بیمارستان ولایت
کد خبر : ۱۹۵۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 
۱۱:۰۵
مركز جامع سلامت ارداق
کد خبر : ۱۹۵۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 
۰۸:۵۶
مركز جامع سلامت پونك
کد خبر : ۱۹۵۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 
۰۸:۰۵
مركز جامع سلامت حسین آباد
کد خبر : ۱۹۵۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 
۰۵:۵۳
مركز جامع سلامت فارسجین
کد خبر : ۱۹۵۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 
۰۵:۲۶
صفحه1از212.بعدي.برو

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0