گزارش پروژه عای عمرانی مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی سال 1398

آنچه در این فایل مشاهده می کنیم


روند پیشرفت پروژه های عمرانی تا آخر سال 1398

 

  • احداث بیمارستان 700 تختخوابی
  • احداث مرکز ترومای بیمارستان شهید رجائی
  •  قرارداد اول (تکمیل ساختمان مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان
  • قرارداد دوم (تکمیل زیرساخت و نازک کاری داخلی بونکرهای مرکز رادیوتراپی 
  • بیمارستان شهدای آبیک احداث
  • احداث کلینیک ویژه محمدزاده
  • س احداث ساختمانآموزشی پژوهشی و کتابخانه پردی
  • ورزشی احداث سالن
  • توسعه سلف سرویس پردیس دانشگاه


دریافت فایل کامل پروژه به صورت pdf


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0