قرارداد بیمه مكمل درمان سال1400_1401 كاركنان

قرارداد بیمه مکمل درمان سال1400_1401  کارکنان با شرکت بیمه کارآفرین منعقد شده است، بدینوسیله اعلام می‌شود که طرحهای بیمه ای شامل سه طرح (طرح طلایی000، 400، 3 ریال ، طرح نقره ای000، 800، 1  ریال و طرح برنزی 000، 410 ریال

 

 

تعهدات بیمه 1
تعهدات بیمه  2
تعهدات بیمه  3
تعهدات بیمه  4
تعهدات بیمه  5
استثنائات  بیمه  1 
استثنائات  بیمه  2 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0