مدیریت توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی

دستاوردها :

1. حل مشکل معارضین زمین های عظیم زاده و تهاتر 16 قطعه از زمین های عظیم زاده (حدود 3700 مترمربع) 

پروژه های خاتمه یافته :

احداث استودیوی صوت و تصویر پردیس

 احداث مرکز دیالیز تاکستان

 احداث نگهبانی دانشکده دندانپزشکی

. احداث مرکز فوریتهای پزشکی آبیک

6. احداث همراه سرای بیمارستان قدس

 احداث همراه سرای بیمارستان ولایت

سرب کوبی اتاق سی تی اسکن بوعلی

نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بوعلی

 آماده سازی و نصب 12 اکسیژن ساز در بیمارستان های استان

 خرید و نصب دیزل ژنراتور بیمارستان رحیمیان

بخش تصویربرداری بیمارستان امیرالمومنین

آماده سازی بخش دیالیز بیمارستان ولایت

 آماده سازی بخش تالاسمی بیمارستان ولایت ( 7تخت)

. آماده سازی درمانگاه بیمارستان رجائی برای بستری کرونایی ( 25 تخت)

. بخش icu بیمارستان ولایت (11 تخت)

. بخش icu بیمارستان شهید رجائی (5 تخت)

 احداث مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 شبانه روزی تاکستان (ولیعصر)

. احداث پایگاه اورژانس دانسفهان

. احداث مرکز جامع سلامت رشتقون

. احداث مرکز جامع سلامت شیداصفهان

احداث مرکز جامع سلامت شهرستانک

احداث مرکز جامع سلامت شماره 2 هادی آباد

 احداث مرکز جامع سلامت مشعلدار

 

پروژه های در دست اقدام :

 1. طراحی پردیس فناوری سلامت واقع در پارک علم و فناوری

 2. طراحی ساختمان داروخانه در بیمارستان آبیک

 3. طراحی سالن کنفرانس شبکه بهداشت آوج

 4. طراحی بخش تالاسمی بیمارستان ولایت

 5. طراحی بخش دیالیز بیمارستان ولایت

 6. طراحی ساختمان ستاد فوریتهای پزشکی

 7. طراحی ساختمان رفاهی پردیس دانشگاه

 8. طراحی توسعه ساختمان دانشکده دندانپزشکی

 9. طراحی بخش ام آر آی بیمارستان شفا

 10. طراحی مرکز سلامت مهرگان

 11.  احداث بیمارستان 700 تختخوابی

 12. احداث مرکز ترومای بیمارستان شهید رجائی

 13. احداث ساختمان الحاقی اورژانس قدس

 14. احداث ساختمان آموزشی پژوهشی و کتابخانه مرکزی پردیس

 15. احداث سالن ورزشی پردیس

 16. احداث مرکز جامع سلامت و محل زیست معلم کلایه

 17. احداث مرکز جامع سلامت مشعلدار

 18. احداث مرکز جامع سلامت محتشم

 19. احداث مرکز فوریتهای پزشکی شریفیه

 20. احداث مرکز جامع سلامت کلج

 21. احداث خانه بهداشت خوزنان

 22. احداث استودیوی صوت و تصویر پردیس

 23. احداث نگهبانی دانشکده دندانپزشکی

 24. احداث مرکز فوریتهای پزشکی آبیک

 25. احداث همراه سرای بیمارستان قدس

 26. احداث همراه سرای بیمارستان ولایت

 27. سرب کوبی اتاق سی تی اسکن بوعلی

 28. نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور بوعلی

 29. آماده سازی و نصب 12 اکسیژن ساز در بیمارستان های استان

 30. خرید و نصب دیزل ژنراتور بیمارستان رحیمیان

 31. بخش تصویربرداری بیمارستان امیرالمومنین

 32. آماده سازی بخش دیالیز بیمارستان ولایت و در حال حاضر بستری کرونایی (23 تخت)

 33. آماده سازی درمانگاه بیمارستان رجائی برای بستری کرونایی ( 25 تخت)

 34. بخش icu بیمارستان ولایت (11 تخت)

 35. بخش icu بیمارستان شهید رجائی (5 تخت)


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0