اقدامات و دستاوردهای مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 

مهندسی سازمان

- بازنگری و ابلاغ تشکیلات ستاد شبکه، مراکز بهداشت شهرستان و ستاد معاونت غذا و دارو ـ  تعداد کل پست سازمانی مصوب 591 مورد

ـ جایریزی نیروها در ساختار های جدید واحدهای محیطی و ستادی شبکه های بهداشت و درمان، هیأت علمی دانشکدها، مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی مدیریت حوادث دانشگاه و معاونت غذا و دارو مدیریت (جمعاً 13 واحد)

ـ ایجاد پست جدید برای تبدیل وضع ایثارگران :  318 پست

ـ استفاده از منابع  پستی دانشگاه  برای تبدیل وضع ایثارگران :  782 پست

 

مهندسی مشاغل

_ معرفی 8 نفر از کارکنان به کانون ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور انتصاب به پست مدیریت میانی

ـ انتصاب و تغییر عنوان  196 نفر از کارکنان

ـ اعمال مدرک تحصیلی 119 نفر از افراد مشمول

ارتقاء کارکنان به طبقات شغلی بالاتر ـ 1993 مورد

ارتقاء کارکنان به رتبه های شغلی پایه، ارشد، خبره و عالی ـ 593 مورد

 

برونسپاری

ـ واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی : حوزه درمان 14 مورد ـ حوزه بهداشت 118 مورد ـ حوزه خدماتی شامل : امور نظافت، تاسیسات، نقلیه، فضای سبز، طبخ و توزیع غذا، نگهداری آسانسور، ایاب و ذهاب، چاپ و تکثیر، انتشارات مجلات، لنژری، بیماربری، شارژ سیلندر اکسیژن و پشتیبانی نرم افزارهای موجود در کلیه واحدهای دانشگاه

 

برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه

ـ طرح و تصویب ساختار و تشکیلات کمیته های تخصصی برنامه ریزی استراتژیک و کمیته های فرعی واحدهای تابعه در پنل تخصصی شورای راهبری مدیریت دانشگاه و ابلاغ به واحدها

ـ تشکیل کمیته تخصصی برنامه ریزی استراتژیک معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

ـ بررسی و جمع بندی گزارش عملکرد دانشگاه در برنامه ششم توسعه و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

ـ بررسی و گزارش 9ماهه میزان تحقق برنامه های عملیاتی کلیه واحدهای تابعه دانشگاه در جلسه هئیت رییسه تاریخ 03/12/1400

 

آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران

3780 مورد صدور مجوز اجرای دوره های آموزشی ـ برگزاری 1420 عنوان دوره آموزشی طی 10082 ساعت کلاس برای 83893 نفر

اشتغال و کارآفرینی

هماهنگی جهت ورود اطلاعات 2940 مورد اشتغال در سامانه رصد در سطح استان

ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی

جمع بندی و ارسال مدارک و برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد دانشگاه از سوی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و افزایش نمره ارزیابی عملکرد دانشگاه به میزان 100 واحد نسبت به سال قبل و ارتقاء به نمره 1546

 

نظام پیشنهادات کارکنان

دریافت 265 پیشنهاد، که 66 مورد آن پس از بررسی کارشناسی لازم پذیرفته شد. 71 مورد از پیشنهادها در دست بررسی بوده و مابقی (128مورد) مورد قبول واقع نگردید.

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0