نوشتن نرم افزار  آوا سلامت " تجمیع کاربرد پرسنل شرکتی "

آبدیت و پشتیبانی نرم افزار های واحد گزینش و رفاهی

راهبری اتوماسیون اداری

- اعمال تغییرات مورد نظر واحدها در سیستم اتوماسیون اداری به صورت روزانه

- مدیریت سرورهای سامانه اتوماسیون اداری شامل پنج سرور به صورت روزانه

مدیریت تایمکس

- اعمال تغییرات در سیستم تایمکس مراکز تابعه دانشگاه به صورت درخواستی

- مدیریت سرورهای مرتبط با سیستم تایمکس و تردد شامل دو سرور به صورت روزانه

مدیریت سرور سامانه رفاهی دانشگاه

- اعمال تغییرات درخواستی واحد رفاهی در سامانه به صورت موردی

- مدیریت سرور سامانه رفاهی دانشگاه به صورت روزانه

مدیریت سرور سامانه گزینش دانشگاه

- اعمال تغییرات درخواستی واحد گزینش در سامانه به صورت موردی

- مدیریت سرور سامانه گزینش دانشگاه به صورت روزانه

مدیریت سامانه آوا سلامت دانشگاه

- اعمال تغییرات درخواستی واحد خدمات پشتیبانی در سامانه به صورت موردی

- مدیریت سرور سامانه آوا سلامت به صورت روزانه

مدیریت سامانه رستوران و تردد شرکت کارا 2000

- اعمال تغییرات درخواستی واحدهای مورد نظر در سامانه به صورت موردی

- مدیریت سرور سامانه به صورت روزانه

تعيین و تایید مشخصات فنی جهت خرید ملزومات سخت افزاری كلیه واحدهای تابعه دانشگاه:   250

پشتيبانی نرم افزار ھای مالی نظام نوین و نرم افزار حقوق و دستمزد كاربران حوزه امور مالی ستاد:    120

پشتيبانی شبكه Lan - فیبر - نوری – wireless: 200  

كارشناس فني و سوپروایزری سرور ھای نظام نوین مالی و حقوق و دستمزد دانشگاه:50

نصب وراه اندازي و رفع اشكال نرم افزاري و سخت افزاري رايانه هاي ستاد:20

انجام امور محوله از طريق اتوماسیون اداری و رفع اشكال كاربران:70

آماده سازي بستر جهت جلسات ويدئو كنفرانس حوزه معاونت توسعه:100

بررسی و نظارت و آبدیت سرور آنتی ویروس ستاد150

نصب و راه انداری،نگهداری پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاه های جانبی  270

نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی های سخت افزاری و راه اندازی آنها  60

راهبری و نظارت بر اجاری برنامه ها و جریان عملیات رایانه ای در حال کار-170

تشخیص و رفع اشکال موجود در شبکه -80

بررسي وضعیت پورتال و به روز رسانی پورتال حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع   روزانه

تهيه خبر - عكس - گزارش - پيگيري اخبار از مديريت هاي معاونت توسعه  روزانه

ورود اطلاعات و گزارش گيري اخبار روزانه

 پيگیری و دریافت اطلاعات و خبر از واحدها و درج در پورتال   روزانه


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0