معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی

معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

دکتر محمدعلی معصومی فر 

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی : 2010

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه  

محمد اصلی بیگی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی : 2010  - 2011

 

همکاران مدیرت منابع انسانی

135.png

مدیر منابع انسانی 

احمد پور شریفی 

 شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2052

کارگزین مسئول امور هیات علمی

گلستان علی آقایی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2070

 

 

کارشناس امور هیات علمی

پروانه جعفری

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2069

 

 

کارشناس ارزشیابی

فاطمه یوسفی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2051

 

کارشناس مسئول اموراداری

فضل­اله قائدیها

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2064

کارگزین مسئول 

عباس مافی 

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی  : 2062

 

کارشناس مسئول امور بازنشستگی

محمد مهجور

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2061

هومن خان پور .jpg

کارشناس پایش عملکرد-

کارشناس حضور و غیاب

هومن خان پور 

شماره تماس :      33336001   028

داخلی :   2068 

 

کارشناسی طرح و ضریب k

آرزو مردانی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2066

کارشناس نقل و انتقال

زینب کریمی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2072

 

مرادی .jpg

کارشناس جذب و استخدام

نرگس مرادی پور جیرندهی 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :  2067

کارشناس آمار و فن آوری اطلاعات

عاطفه نادری

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2037

 

 

کارگزین

سکینه احمدی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2071

کارگزین

زهرا محمدپور

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2083

 

کارگزین

قاسم احمدی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی :   2065

کارگزین

عباس برزگر

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2063

 

 

 

مسئول دبیرخانه مرکزی

سکینه جهانشاهی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2075

 

متصدی امور دفتری

معصومه سلیمانی 

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2075

متصدی امور دفتری

حسنی گودرزوند چگینی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2077

 

نسرین رمضانی (copy).jpg

ماشین نویس و امور دفتری

نسرین رمضانی

 شماره تماس :  4-33375152  028 

متصدی امور دفتری

فاطمه پوربابایی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2078

 

 

 

 

مسئول بایگانی

معصومه بیگم موسوی 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2081

 

 

 

بایگان

عفت عبدالهی 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2082

 

بایگان

ماری زمانی 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2080

 

 

بایگان

مریم چگینی 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2080

 

 

 

 

همکاران مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

مدیر توسعه سازمان  و تحول اداری

مرتضی نجفی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2150

کارشناس مسؤول تحول سازمانی

زهرا کاظمی

شماره تماس :      33336001   028 

   داخلی :   2162

 

رییس گروه تشکیلات ، آموزش و طبقه بندی مشاغل

مشهود سعیدی  کشاورز
 
شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2161

کارشناس مسؤول سیستم ها و روش ها

رضا طباخ قزوینی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2019

 

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

 رحیم میزانی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2160

کارشناس مهندسی مشاغل ارتقاء رتبه

سمیه امیریان

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :   2166

 

کارشناس مسؤول برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی

فریده بهرام خانی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2073

کارشناس آموزش

 مهدی طاهرخانی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :   2019

 

کارشناس مهندسی مشاغل 

 زهرا امامقلی

شماره تماس :      33336001   028   

داخلی :  2019

کارشناس  برنامه ریزی استراتژیک 

 سلیمه محمد علیخانی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی :  2165

 

لایقی2.jpg

کارشناس  سیستم ها و روش ها 

 مهناز لایقی فر 

شماره تماس :      33336001   028   

داخلی :  

     

همکاران مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه

مدیر  برنامه ریزی منابع مالی و بودجه

محمد رضا سالاری 

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی : 2013

رییس گروه بودجه

 یوسف مافی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی : 2148

 

کارشناس مسئول بودجه

صغری سیادهنی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی : 2147

کارشناس بودجه

فاطمه زاجکانی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی : 2151

 

42

کارشناس بودجه

مهدیه السادات هاشمی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی : 2149

41

کارشناس بودجه

 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی : 2153

 

44

کارشناس بودجه

عطیه هدایت فر

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی : 2151

43

 

 

همکاران واحد انفورماتیک معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

آ مهندس قوامی.jpg

مدیر فن آوری اطلاعات و آمار دانشگاه 

 مهندس محمد قوامی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:  2085

کارشناس تحلیل گر سیستم

 مهندس مجید بهادر خانی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی :  2086

 

کارشناس تحلیل گر سیستم

مهندس رقیه خونبانی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی 2088

کارشاس  کامپیوتر

 مهندس امیر امینی

 شماره تماس :      33336001   028 

داخلی 2087

 

30 40 - copy 1.jpg

کارشناس تحلیل گر سیستم

مهندس میثم پاک نهاد 

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی 2054

 

 

 

همکاران مدیریت امور مالی

مدیر امور مالی

حسین شیخی 

شماره تماس :      33336001   028 

   داخلی  :  2120

 

معاون مدیریت مالی 

 سعید خوئینی ها

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی : 2121

 

حامده .jpg

رئیس اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی 

حامده جهانگیری 

 

 شماره تماس :      33336001   028 

   داخلی  :  2126

کارشناس نرم افزار

 علیرضا نصیری شهرکی

شماره تماس :      33336001   028  

داخلی:2098

 

 

 

مسئول پیگیری و تهیه کار برگ های حسابرسی

 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:2122

 

رئیس اداره حسابداری مدیریت

 محید امامی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2122

 

 

رئیس اداره اعتبارات و تعهدات

 معصومه احمدی

شماره تماس :      33336001   028 

   داخلی:2135

 

کارشناس اعتبارات و تعهدات

 الهام کریم پناه

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:2133

 

 

60

رئیس اداره درآمد

 لیلا نجد مستطاب

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:2138

 

رییس اداره تدارکات 

 فرحناز امینی نژاد

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:2125

 

 

کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد مالی

 مصطفی کشاورز

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2126

 

کارشناس رسیدگی به اسناد مالی

 صدیقه کریمی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2127

 

 

خ زینالی طاهره.png

کارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی

طاهره زینالی 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی

فاطمه حبیبی.png

کارشناس رسیدگی به اسناد مالی

 فاطمه حبیبی دهبنه

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:

 

نیره رحیمی.jpg

کارشناس رسیدگی به اسناد مالی

نیره رحیمی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:

رئیس اداره دفتر اداری و تنظیم حساب ها

 معصومه کلهر

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2137

 

68

کارشناس مالی صدور چک ضمانتنامه

 ربابه جزء قنبری

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:2136

کارشناس مالی اداره دفترداری و تنظیم حسابھا

 افروز جعفری

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2134

 

70

کارشناس امور مالی اداره دفتر داری و تنظیم حساب ها

 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:

رئیس اداره دریافت و پرداخت

مهدی شفیع خانی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2118

 

کارشناس امور مالی

رضا بخشی بی نیاز

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:2130

عامل مالی معاونت توسعه

 فاطمه جعفری

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:2141

 

کارشناس امور مالی

 زهرا حسینی فر

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2044

 

حسابدارمعاونت توسعه

 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:2140

 

 

 

 

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:2104

کارشناس ثبت اموال غیر منقول

 حسن علی بخشی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2325

 

78

رئیس اداره اموال

مریم امینی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:

77

کارشناس اموال

ابوالقاسم نوروزی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی:

 

بایگان

 علی بهرامی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2129

79

 

 

82

 

81

 

 

همکاران  مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

مدیر منابع فیزیکی وطرح های عمرانی

 مهندس وحید خورشیدی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی: 2050

83

مسئول دفتر مدیریت منابع فیزیکی و امور عمرانی

 مهندس حدیثه نصیری

شماره تماس :      33336001   028  

داخلی :  2050 

 

کارشناس عمران

مهندس حمیده زرآبادی پور

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:   2035

85

کارشناس عمران

 مهندس مجید مرادی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:   2097

 

کارشناس معماری

 مهندس علی میرزاتقی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:   2096

87

کارشناس برق

 مهندس حمید تک روستا

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی :   2090  

 

کارشناس تاسیسات

مهندس سعید سیم باف

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی :   2091

89

کارشناس تاسیسات

مهندس بهزاد کرمی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:   2093

 

92

کارشناس ساختمان

مهندس آرزو ضامن دزفولی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی:  2035

کارشناس برق

مهندس مهدی علیجانی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:   2092 

 

94

کارشناس ساختمان

مهندس محمد جواد انجرانی

شماره تماس :      33336001   028 

  داخلی : 

93

کارشناس ساختمان

 مهندس محمد نصوحی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:  2194

 

کاردان ساختمان

احمد ظاهری

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:   2046

کارشناس ساختمان

مهندس علیرضا بابایی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:   2046

 

98

 

97

 

 

همکاران مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

مهندس فرشید غیاثوند

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2100

کارشناس مسئول نظارت بر خدمات عمومی 

رفیع چگینی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2101

 

متصدی امور دفتری

رضا اصلی بیگی

 شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:  

کارشناس امور قراردادها و مناقصات

فاطمه افشار

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2103

 

 

 

 شماره تماس :  4-33375152  028 

داخلی:2103 

کارشناس امور رفاهی دانشگاه

 مهندس طباطبایی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:2164

 

کارشناس امور رفاهی ورزشی دانشگاه

 مجتبی امینی

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:

کارپرداز

 مهدی حسین پور

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:

 

110

انباردار- متصدی امور دفتری

سعید قلی زاده

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:

109

مسئول انبار مرکزی دانشگاه

محمدرضا زهرایی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:

 

112

انباردار- متصدی امور دفتری

اسکندر قدمی

شماره تماس :      33336001   028 

 داخلی:

111

مسئول نقلیه ستاد

علی اکبر محمد لو

شماره تماس :      33336001   028 

داخلی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0